Sinds 2013 doet de gemeente mee aan het project Gezonde Gemeente. Doel van dit project is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen. Oostkamp evalueerde het project in 2016 en 2017 positief en om die reden wil de gemeente in de nieuwe legislatuur voortbouwen op de eerste successen en ervaringen. Ze ondertekende opnieuw het charter Gezonde Gem...