Oostkamp gaat voor gezond

Kurt Boelens, Jan de Keyser en Sebastian Vande Ginste
Redactie KW

Reeds voor de tweede legislatuur op rij zet de gemeente Oostkamp in op een sterk gezondheidsbeleid. Voor de periode 2019-2014 gaat ze hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aan met Lgo vzw Brugge en ondertekenden burgemeester Jan de Keyser, schepen voor sociale zaken Sebastian Vande Ginste en Kurt Boelens, clusterverantwoordelijke Leven en sociaal van de gemeente Oostkamp het charter gezonde gemeente.

Sinds 2013 doet de gemeente mee aan het project Gezonde Gemeente. Doel van dit project is om stapsgewijs te komen tot een structureel preventief gezondheidsbeleid met aandacht voor leefstijl, leefomgeving en gelijke gezondheidskansen. Oostkamp evalueerde het project in 2016 en 2017 positief en om die reden wil de gemeente in de nieuwe legislatuur voortbouwen op de eerste successen en ervaringen. Ze ondertekende opnieuw het charter Gezonde Gemeente.

De bedoeling is om een sterk gezondheidsbeleid verder te uitwerken. Dit beleid biedt iedereen, en de meest kwetsbaren in het bijzonder, kansen en stimuleert hen om gezond te leven in een gezonde omgeving. “Het gaat onder meer over een gezonde publieke ruimte, toegankelijke zorg- en welzijnsvoorzieningen, gezonde wijken en woningen, een gezond klimaat en veiligheid. Het streefdoel is dat in onze gemeente de gezonde keuze de meest makkelijke keuze wordt. ” weet burgemeester Jan de Keyser te vertellen.

Gezonde Gemeente is een initiatief van de Vlaamse Logo’s, het Vlaams Instituut Gezond Leven en met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD), met de steun van de Vlaamse overheid.

Samenwerking Logo vzw Brugge

De gemeente Oostkamp geeft met dit gezondheidsbeleid niet alleen uitvoering aan de eigen lokale ambities, maar helpt tegelijk mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen en de internationale duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Ze staat er niet alleen voor: Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) vzw Brugge-Oostende staat klaar met informatie, inspiratie en coaching op maat. De samenwerking met hen wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst werd ten volle gesteund en goedgekeurd door de voltallige gemeenteraad op donderdag 20 juni.

Valentien Goethals van Groen vroeg zich wel af of in het project van gezonde gemeente ook aandacht is voor de gezondheidsbeleid van het eigen personeel. Voor personeelsleden die bijvoorbeeld voor langere tijd werkonbekwaam zijn ofwel door mentale of fysieke klachten. Sebastien Vande Ginste antwoorden dat daarrond nu al gewerkt wordt en dit zeker ook de nodige aandacht vraagt.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.