"De afgelopen weken hebben alle partijen de inhoudelijke boodschap overgemaakt. Het technische luik van het stemproces is echter even belangrijk en wordt vaak over het hoofd gezien", vindt Hina Bhatti, zel...

"De afgelopen weken hebben alle partijen de inhoudelijke boodschap overgemaakt. Het technische luik van het stemproces is echter even belangrijk en wordt vaak over het hoofd gezien", vindt Hina Bhatti, zelf van Pakistaanse origine en gemeenteraadslid van Oostende. "Ook zij die de Nederlandse taal nog niet helemaal machtig zijn, willen deelnemen aan het democratisch proces. Maar de combinatie van het elektronisch stemmen, een geringe kennis van de taal en het samenvallen van drie verkiezingen werkt al snel ontmoedigend.""Op mijn website leg ik stapsgewijs de procedure uit om elektronisch te stemmen in verschillende talen, waaronder het Engels, Arabisch, Urdu en Russisch. Een verklarende woordenlijst met politieke termen die niet meteen in het alledaagse leven voorkomen, maakt de weetgierige burger wegwijs. Deze lijst draagt bovendien bij tot een verbeterde kennis van de Nederlandse taal. Met dit initiatief wens ik alle burgers aan te zetten om deel te nemen aan het democratisch proces", besluit Hina Bhatti.(HH)