"In het verleden lagen al voorstellen voor een vragenhalfuurtje op tafel, maar die botsten telkens op een muur", zegt gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen). "Vandaag is er draagvlak voor. Spreekrecht voor de...

"In het verleden lagen al voorstellen voor een vragenhalfuurtje op tafel, maar die botsten telkens op een muur", zegt gemeenteraadsvoorzitter Wouter De Vriendt (Groen). "Vandaag is er draagvlak voor. Spreekrecht voor de Oostendenaars tijdens de gemeenteraad wordt binnenkort een feit."Volgens De Vriendt wordt Oostende hiermee een van de voorbeeldsteden van Vlaanderen. "Net omdat we dit op een laagdrempelige manier doen. De drempel om vragen en voorstellen te agenderen leggen we op 500 handtekeningen van inwoners ouder dan 16 jaar. Dat is lager dan in de meeste andere centrumsteden. In Kortrijk zijn er zelfs 4.000 handtekeningen nodig."Concreet kunnen er drie vragen per gemeenteraad worden gesteld. De initiatiefnemer heeft vijf minuten spreektijd. Het schepencollege geeft antwoord en daarna is er gelegenheid voor debat en repliek. "Het wordt dus geen steriel vraag- en antwoordgesprek. Er is ruimte voor debat", gaat De Vriendt verder. "We zetten er ook geen tijdslimiet op."Op de gemeenteraad van augustus worden de aanpassingen aan het huishoudelijk reglement ter stemming voorgelegd.