In de loop van de maand mei krijgt iedereen de oproepingsbrief in de bus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op zondag 26 mei. Voor het eerst zal daar naast de locatie van het stembureau ook een tijdstip op vermeld staan. "Als iedereen dat tijdstip respecteert, zullen de wachttijden aan het stembureau korter zijn", zegt burgemeester Bart Tommelein. "In Oostende stemmen we ook nu weer digitaal. Er worden 71 stembureaus ingericht, verdeeld over 20 kieswijken. We streven naar een 800-tal kiezers per stembureau." Net zoals in 2014, zullen er ook tien stembureaus in het Kursaal gecreëerd worden.

Voor de duidelijkheid: het is geen verplichting om je aan het opgegeven tijdstip te houden. "Je gaat wanneer je wil", zegt het kabinet-Tommelein. "Het uur is een richtlijn. Maar wie zich eraan houdt, zal minder lang moeten wachten."

Meer dan 54.000 kiezers in Oostende

In Oostende trekken op 26 mei 54.341 Belgen naar de stembus, onder wie 26.100 mannen en 28.241 vrouwen. Wie geen Belg is maar wel EU-onderdaan, kon zich tot 28 februari laten registreren om te stemmen voor de Europese verkiezingen. 2.030 EU-onderdanen die in Oostende wonen werden per brief uitgenodigd om deel te nemen. 77 inwoners gingen op deze uitnodiging in en lieten zich registreren. Dat brengt het totaal - na de vorige Europese verkiezingen - op 180 EU-onderdanen die in Oostende zullen stemmen. Ook Belgen die in het buitenland wonen kunnen hier stemmen. 22 van hen komen persoonlijk stemmen in Oostende, 198 hebben er een volmacht gegeven aan een inwoner. Dat brengt het totaal op 54.741 kiezers.