Tijdens de gemeenteraad van vanavond stellen zowel Gerdi Casier (SP.A & De Vernieuwers), Brecht Vermeulen (N-VA) als Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vragen over het tracé van het Ventilusproject op Roeselaars grondgebied. Ze maken zich zorgen over geluidsoverlast, de effecten van elektromagnetische straling... "Hoe staat de staat hier tegenover?", luidt de gemeenschappelijke vraag.

De visie van de stad is duidelijk. "We zijn geen voorstander van bijkomende bovengrondse hoogspanningsleidingen en stellen een ondergronds tracé voor. Daarbij kan ook de bestaande luchtlijn Beveren-Pittem ondergronds gebracht worden. Dit formeel advies zullen we als schepencollege aan het Vlaams gewest overmaken."

Ook Izegem sprak zich eerder al uit pro een ondergrondse verbinding.

Tijdens de gemeenteraad van vanavond stellen zowel Gerdi Casier (SP.A & De Vernieuwers), Brecht Vermeulen (N-VA) als Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vragen over het tracé van het Ventilusproject op Roeselaars grondgebied. Ze maken zich zorgen over geluidsoverlast, de effecten van elektromagnetische straling... "Hoe staat de staat hier tegenover?", luidt de gemeenschappelijke vraag.De visie van de stad is duidelijk. "We zijn geen voorstander van bijkomende bovengrondse hoogspanningsleidingen en stellen een ondergronds tracé voor. Daarbij kan ook de bestaande luchtlijn Beveren-Pittem ondergronds gebracht worden. Dit formeel advies zullen we als schepencollege aan het Vlaams gewest overmaken."Ook Izegem sprak zich eerder al uit pro een ondergrondse verbinding.