"We blijven bij ons standpunt," stelt burgemeester Verwilst gesteund door zijn voltallig schepencollege, "Er zijn al 27 plaatsen voor opva...

"We blijven bij ons standpunt," stelt burgemeester Verwilst gesteund door zijn voltallig schepencollege, "Er zijn al 27 plaatsen voor opvang. Voor nog meer opvang hebben we geen huisvesting. Bovendien gaan we niet akkoord met de tijdelijke subsidie van de overheid. Wie garandeert dat de asielzoekers weer weg zijn binnen de drie maanden ? Wie onderhoudt hen op langere termijn ? Wie garandeert dat er op termijn niet nog eens een stroom vluchtelingen West-Europa bereikt?""Wij tekenden protest aan", aldus nog de burgemeester. "In principe wacht ons een sanctie ... afwachten bijgevolg."Net zoals in buurgemeente Ingelmunster dus voorlopig geen onderkomen voor nog meer vluchtelingen.(dede)