"We blijven bij ons standpunt," stelt burgemeester Verwilst gesteund door zijn voltallig schepencollege, "Er zijn al 27 plaatsen voor opva...