"Twee weken geleden nog hielden we met verenigingen en individuele personen de zoveelste zwerfvuilactie", zegt milieuschapen Rudy Rommens (CD&V). "Ondanks alle sensibiliseringsacties blijven de mensen maar blikjes, plasticflessen en allerlei ander vuil in grachten of groene hoekjes van de...

"Twee weken geleden nog hielden we met verenigingen en individuele personen de zoveelste zwerfvuilactie", zegt milieuschapen Rudy Rommens (CD&V). "Ondanks alle sensibiliseringsacties blijven de mensen maar blikjes, plasticflessen en allerlei ander vuil in grachten of groene hoekjes van de gemeente werpen. Het is dweilen met de kraan open. Bovendien zijn er jaarlijks duizenden dieren die sterven omdat ze blikjes of plastiek opaten. En het kost hopen geld om al dat zwerfvuil op te ruimen. Als er statiegeld op blikjes en plasticflessen komt, dan zal die kost bijna voor de helft verminderen.'Jan Gheysens (N-VA) wil voorlopig liever geen statiegeld zien invoeren. "Er is nog téveel onduidelijkheid wat de gevolgen kunnen zijn van de invoering van statiegeld op plasticflessen en blikjes. Zal dat niet nadelig zijn voor de handelaars bijvoorbeeld? We hebben in ons land trouwens één van de best werkende systemen qua verwerking van PMD. We zullen de mensen moeten blijven sensibiliseren. De campagne Mooimakers is daar een goed voorbeeld van. En er zijn nog alternatieven."Schepen Rudy Rommens repliceerde dat er inderdaad ook nog alternatieven zijn. "Zoals bijvoorbeeld geen dranken te kopen in plasticflessen en blikjes. De N-VA brengt hier het standpunt naar voor van hun 'schoonvader' (Bart De Wever, red) uit Antwerpen."Jan Gheysens vond die uitlating van de schepen beneden alle peil. "Dat is nu aan steekvlampolitiek doen", zei hij.(IB)