Er waren onvoldoende stoelen. Veel familieleden, vrienden en sympathisanten van de verkozenen tekenden present. Typisch voor de installatievergadering. Tussen het publiek bevonden zich ook ex-schepen Philippe Deleu (N-VA) en ereburgemeester Johnny Goos (SP.A).
...

Er waren onvoldoende stoelen. Veel familieleden, vrienden en sympathisanten van de verkozenen tekenden present. Typisch voor de installatievergadering. Tussen het publiek bevonden zich ook ex-schepen Philippe Deleu (N-VA) en ereburgemeester Johnny Goos (SP.A).Het verliep allemaal zeer formeel. Gemeenteraadsvoorzitter Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project) gaf onder meer mee dat burgemeester Youro Casier (SP.A) op 19 december de eed aflegde in de ambtswoning van de gouverneur in Brugge. Goed voor een eerste keer applaus.Op afroep kwamen alle raadsleden naar voor om tegenover Ann Degroote de eed af te leggen. Sommigen waren piekfijn uitgedost. Enkele raadsleden moesten nog eens spieken naar de tekst. "Ik oefende mijn taak graag uit", aldus Ann. "Het was niet altijd even gemakkelijk om de mensen voldoende aan het woord te laten of de mond te snoeren. Ik wil heel wat mensen van onze stadsadministratie en achter de schermen bedanken om het allemaal te helpen in goede banen te leiden."Ann Degroote wordt schepen en als gemeenteraadsvoorzitter opgevolgd door haar partijgenoot Marc Kino. In de loop van de zitting wisselden ze dan ook van plaats. Marc Kino dankte de meerderheidspartijen SP.A en de stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project voor het vertrouwen en richtte zich tot zijn voorganger. "Ik wil Ann bedanken en hoop dat ik een valabele opvolger ben", klonk het. "Proficiat aan alle raadsleden om het engagement om de stad veel beter te maken en er de komende zes jaar een mooi verhaal van te maken."Het schepencollege legde eveneens de eed af. Dat gebeurde dan ten overstaan van de burgemeester Youro Casier. Hij is begonnen aan zijn vijfde mandaat als gemeenteraadslid. "Sedert 1997", aldus Youro. "Samen met collega Sanne Vantomme zijn we hier twee oud-strijders en vergelijk ik ons met Waldorf en Statler, bekend van het balkon in de Muppet Show. (lacht) Ik dank de collega's in de vorige legislatuur voor hun inzet, werkkracht en loyauteit. Op het schepencollege kwam het geen enkele keer tot een stemming maar vonden we een oplossing. Ik hoop in de nieuwe bestuursperiode voort te werken en een burgemeester te zijn op dezelfde wijze rond drie pijlers: de gedrevenheid, de verbondenheid en de samenwerking. Ik wens een burgemeester te zijn voor iedereen en wil me voluit inzetten."De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 28 januari en wordt op vraag van CD&V vervroegd.