Specifiek vroeg Johan Lefever (Open VLD) of er nu een nieuw masterplan moet opgemaakt worden. "Huis van het Kind, Academie Plus, parkeermogelijkheden, een groene long... waren al voorzien. Is het stadsbestuur van plan om nog verder te gaan?", vroeg hij. "Zijn er nieuwe plannen of nieuwe opportuniteiten die nog niet bekend zijn? Is er al een timing? Wat zullen jullie realiseren binnen deze legislatuur."

Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) merkte op dat er in het meerjarenplan geen middelen vrijgemaakt werden voor het Sint-Michielscomplex. "Wanneer zal er nu eindelijk iets gebeuren met betrekking tot deze stadskanker?", vroeg Vanbrabant.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) gaf uitleg over de plannen met de Vroonhofsite. "Een aantal suggesties zijn gedaan door verschillende partijen. Laten we benadrukken dat we met onverwachte evoluties geconfronteerd werden. Het Masterplan van toen is nog deels bruikbaar. Je moet hoe dan ook van een wit blad herbeginnen als er 40 % oppervlakte bijkomt. Dat is een ongelofelijke opportuniteit voor onze stad. Het compromis moet nog omgezet worden in een authentieke akte. In de loop van 2019 zullen we die dan kunnen voorleggen aan de raad en dan kunnen we verder. Er liggen nieuwe kansen voor het grijpen. Je moet dat laten bekijken door mensen die daar een creatieve blik op kunnen hebben, vandaar dat we een nieuw masterplan moeten ontwikkelen. Wij hebben al tot twee keer toe geprobeerd een ontwerper aan te stellen. We vermoeden dat dit ook te maken met de expertise die vereist is, onder andere over het technische verhaal van de beek. Er is ook de ontsluiting van de site. Er zijn zo veel vragen dat we misschien te veel verwachten van één bureau. Daarom hebben we beslist om in te teken in een selectie WinVorm van de provincie West-Vlaanderen. Zij kunnen werken op een grotere schaal en publiceren ook uitgebreider. Als we in 2019 een of meerdere bureaus kunnen aanstellen dan zal dat al heel goed gewerkt zijn. Het resultaat zullen we wellicht mogen verwachten begin 2020. Maar vandaag kan ik niet zeggen hoe het eruit zal zien."

"Wat betreft het Sint-Michielscomplex hebben we op deze raad al een aantal punten behandeld. Toen hebben we beslist om een samenwerking aan te gaan met De Mandel. We hebben toen een bestek goedgekeurd. De stad en De Mandel zijn dan samen op zoek gegaan naar kopers. Dat traject is lopende. Er zijn twee ingediende offertes waar we over enkele weken kunnen oordelen. We moeten daar dus geen investeringen in doen. Integendeel, we zullen - weliswaar beperkte - inkomsten krijgen", besloot de burgemeester.

(TOGH)