Onteigeningen voor nieuw stadspark in Sint-Jan

De indeling van het RUP Jan Yperman. De site van het ziekenhuis is lichtblauw ingekleurd. Het groen er rond omvat het nieuwe stadspark van 12 ha.
De indeling van het RUP Jan Yperman. De site van het ziekenhuis is lichtblauw ingekleurd. Het groen er rond omvat het nieuwe stadspark van 12 ha.
Tom Gheeraert

Om het toekomstige stadspark in Sint-Jan bereikbaar te maken via de Brugseweg zijn wellicht onteigeningen nodig. De gemeenteraad keurde maandag alvast het voorlopige onteigeningsbesluit goed, maar schepen Philip Bolle (SP.A) zegt te willen blijven inzetten op een minnelijke schikking. “Percelen zijn ook cruciaal voor het beheer van de waterlopen”, zegt schepen Philip Bolle.

Stad Ieper wil rondom het Jan Ypermanziekenhuis een landschapspark van 12 ha realiseren. Op de gemeenteraad maandag werd het ontwerp van het RUP Jan Yperman en een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd. “Om te vermijden dat het landschapspark weggestopt zit achter het woonlint van de Brugseweg is het cruciaal om het landschapspark te laten starten vanaf de Brugseweg”, motiveert het stadsbestuur de onteigeningen. “Het RUP voorziet een toegang tot het landschapspark ter hoogte van deze percelen. De percelen grenzen bovendien aan de Bellewaerdebeek. Om het overstromingsrisico te beperken zijn er plannen om een overstromingsgebied of waterbekken aan te leggen en dat is enkel mogelijk langs noordelijke zijde van de beek. De integratie van de percelen in het landschapspark is noodzakelijk voor een coherente en uniforme inrichting van het landschapspark. Meer bepaald wordt een subtiele overgang gecreëerd naar de begraafplaats White House Cemetery.”

Fietsdoorsteek

Van noord naar zuid wordt een fietsdoorsteek aangelegd. Deze verbindt de fietstunnel in de Briekestraat onder de Noorderring met het fietspad langs de Bellewaerdebeek. De fietsverbinding wordt doorgetrokken in het nieuwe project aan de overzijde van de Bellewaerdebeek en komt uit aan de Brugseweg in het centrum van Ieper.

De Gecoro start binnenkort een openbaar onderzoek om de plannen te toetsen bij de bevolking. Voor Miguel Gheysens (CD&V) een goeie gelegenheid om op de gemeenteraad enkele positieve en negatieve punten aan te halen. “Het stadspark oogt mooi en vrij divers. Het viel ons op dat er geen echte wandellus in de diverse paden te vinden is. Een uitweg van een wandelpad op de Groenestraat lijkt ons niet direct zinvol. Misschien moet er gedacht worden aan parking voor de fietsen en voertuigen van de parkbezoekers? We vinden het tevens spijtig dat stadslandbouw in dit plan geschrapt werd. Ook de eerder voorziene volkstuinen werden hier uit de voorschriften gehaald.”

Dialoog landbouwer

Gheysens drong er ook op aan om in dialoog te gaan met de landbouwer die op de site nog een stuk grond pacht. “Deze landbouwer is immers op 63-jarige leeftijd maar enkele jaren verwijderd van zijn welverdiende pensioen, en opvolging is er niet. Vroegtijdige pensioenaanvraag is voor niemand een must, en daarom staat deze pachter open om afspraken te maken tot aan zijn gerechtigde pensioenleeftijd. De militaire begraafplaats zou misschien, na overleg met CWGC, beter kunnen geïntegreerd worden in de parkzone”, aldus Miguel Gheysens, die het moeilijk heeft met de onteigeningen. “De integratie van de percelen in het park om het overstromingsrisico van de Bellewaerdebeek te beperken is een goeie zaak. Toegang van het park voor bezoekers via de Brugseweg is voor ons niet noodzakelijk aangezien er een trage weg het Bellewaerdebeekpad kruist ter hoogte van de site Yprado. We vragen ons ook af waarom er direct moet overgegaan worden tot onteigening.”

Minnelijke schikking

“Wat de onteigeningen betreft is het absoluut de bedoeling om tot een minnelijke schikking te komen”, vervolgde de schepen. “Toch wilden we een stok achter de deur hebben mocht dat niet mogelijk zijn. We gaan nu de fase van het openbaar onderzoek in. Bezwaren zal je altijd wel hebben, maar we hopen dat het onderzoek wat de vrees kan wegnemen. De percelen zijn ook cruciaal voor het beheer van de waterlopen. Zo gaan we de Bellewaerdebeek een stuk uitdiepen en verbreden en een forse buffer installeren.”

Sneukelbos

“Binnen een landschapspark zien we stedelijke landbouw niet zo goed op zijn plaats, net zo min als volkstuintjes”, reageerde schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle. “Mogelijk kunnen we toch bepaalde elementen in het park, zoals een sneukelbos of een fruitboomgaard, in concessie geven aan een landbouwer. Met de landbouwer die er momenteel pacht zijn er goede afspraken gemaakt. De gronden kunnen voorlopig zeker verder gebruikt worden tot aan zijn pensioen. Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft interesse in de aankoop van de hoeve. Daar zou men eventueel een centrum voor geestelijke gezondheidszorg kunnen ontwikkelen, gezien het rustige groene kader.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.