Voor de realisatie van dit project moest een projectstuurgroep worden opgericht bestaande uit drie schepenen, de algemeen directeur, financieel directeur, een lid van elke fractie en advocaat Wim Rasschaert. De N-VA-fractie kon zich daar niet in vinden. Raadslid Rik Buyse verschafte ons volgende uitleg. "Dit proje...