Voor de realisatie van dit project moest een projectstuurgroep worden opgericht bestaande uit drie schepenen, de algemeen directeur, financieel directeur, een lid van elke fractie en advocaat Wim Rasschaert. De N-VA-fractie kon zich daar niet in vinden. Raadslid Rik Buyse verschafte ons volgende uitleg. "Dit proje...

Voor de realisatie van dit project moest een projectstuurgroep worden opgericht bestaande uit drie schepenen, de algemeen directeur, financieel directeur, een lid van elke fractie en advocaat Wim Rasschaert. De N-VA-fractie kon zich daar niet in vinden. Raadslid Rik Buyse verschafte ons volgende uitleg. "Dit project is veel te groot en te duur om dit te laten realiseren voor de gemeente Wielsbeke alleen. Wij hadden dan ook voorgesteld om te denken aan de inbreng van een privépartner, maar daar had de meerderheid geen oren naar. Wij hebben dan meteen te kennen gegeven geen medewerking te willen verlenen aan deze procedure."Intussen hebben de fracties doorgeven wie van hun leden werden aangesteld om deel uit te maken van de projectstuurgroep. Dat zijn voor CD&V Guido Callewaert, voor U. Benedikt Planckaert en voor Vlaams Belang Filip Dinneweth, maar deze laatste gaf tijdens de raad te kennen dat ze hem ook mogen schrappen. Raadslid Buyse kon maar niet begrijpen dat er volgens hem zo licht over dit groot dossier gegaan wordt en er nauwelijks inspraak is." Waar het toekomstig nieuw woon-zorgcentrum moet komen, lijkt nog helemaal niet vast te liggen. We vernamen in de coulissen dat langs de rijksweg een mogelijk locatie kan zijn, maar dat is nog niet helemaal zeker, verzekerde ons burgemeester Stevens.Verklappen we ten slotte nog dat de vrijgekomen plaats in de bestuursgroep, door de weigering van N-VA om iemand af te vaardigen, wordt ingenomen door Griet Ameye van de fractie U. die hiermee een tweede kandidaat afvaardigen voor de projectstuurgroep. (CLY)