Burgemeester Dirk Sioen las bij aanvang van de gemeenteraad een verklaring voor waarin de leden van #Team8980 zich volledig distantieerden van het bekendmaken van de namen van de kandidaten die deelnemen aan het examen voor algemeen directeur. "We wensen er nadrukkelijk op te wijzen dat de sollicitatieprocedure volgens alle juridische vastgelegde regels gebeurt", klonk het.
...

Burgemeester Dirk Sioen las bij aanvang van de gemeenteraad een verklaring voor waarin de leden van #Team8980 zich volledig distantieerden van het bekendmaken van de namen van de kandidaten die deelnemen aan het examen voor algemeen directeur. "We wensen er nadrukkelijk op te wijzen dat de sollicitatieprocedure volgens alle juridische vastgelegde regels gebeurt", klonk het. Er kwam heel wat discussie over de goedkeuring van een voorstel van dading en de vraag tot machtiging om dading af te sluiten van de ambachtelijke zone Albertstraat. "De inrichting van de ambachtelijke zone sleept al heel lang aan en is nog een beslissing van oud-burgemeester Dirk Cardoen en het toenmalige college", verduidelijkte schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte (#Team8980). "De onteigeningsprocedure kende een moeilijk verloop en om die reden wordt nu een dading voorgesteld."Na de nadrukkelijke vraag van Luk Hoflack (InSamenSpraak) hoeveel alles de gemeente zou kosten, kwam na veel aandrang het antwoord dat er 212.000 euro in het meerjarenplan is voorzien. "We zijn zeker pro ambachtelijke zone, maar tegen de dading." De N-VA-fractie stemde ook tegen. "We zijn tegen de inplanting van een ambachtelijke zone in de Albertstraat. Daarbij, wat jullie doen is onwettig. De twee documenten spreken elkaar tegen en een nieuwe klacht bij de gouverneur volgt", aldus Koen Descheemaeker (N-VA). De zone 30 in de omgeving van de school De Biesweide wordt uitgebreid langs de Beselareplaats. In de Geluwestraat wordt eveneens een zone 30 ingevoerd tot aan het kruispunt met de Molenhoekstraat voor de bezoekers van de sporthal en het ontmoetingscentrum De Leege Platse."De fietssuggestiestrook tussen de twee zebrapaden in het centrum van Beselare worden vernieuwd en verbreed om de veiligheid te verbeteren", verduidelijkte schepen van Mobiliteit Koen Meersseman. "In een latere fase zal de oversteekplaats in de Beselarestraat voorzien worden van octopuselementen zodat de kinderen afgeschermd worden van de rijweg. De oversteekplaats in de Wervikstraat wordt geaccentueerd met lichtpunten in de rijweg. Een exacte timing daarvoor is nog niet bekend." Raadslid Luk Hoflack trok in twijfel of de maatregelen voor meer veiligheid zullen zorgen. "Fietssuggestiestroken maken het zeker niet veiliger, integendeel", besloot hij. (NVZ)