"De violen zijn gestemd", liet schepen Dominique Cool (N-VA) zich voor de aanvang van de gemeenteraad ontvallen. Zaterdag had het schepencollege samengezeten om de ruis tussen de 2 meerderheidspartijen weg te nemen. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) las bij de opening van de zitting een tekst voor dat de gezamenlijke communicatie beter moet. Over de toekomst van de BKO in de kerk van Poelkapelle kwam geen duidelijkheid. Dominique Cool hield er bij de voorstelling van de budgetwijziging wel de vrolijkheid in met verwijzingen naar de BKO en het meerjarenplan.
...

"De violen zijn gestemd", liet schepen Dominique Cool (N-VA) zich voor de aanvang van de gemeenteraad ontvallen. Zaterdag had het schepencollege samengezeten om de ruis tussen de 2 meerderheidspartijen weg te nemen. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) las bij de opening van de zitting een tekst voor dat de gezamenlijke communicatie beter moet. Over de toekomst van de BKO in de kerk van Poelkapelle kwam geen duidelijkheid. Dominique Cool hield er bij de voorstelling van de budgetwijziging wel de vrolijkheid in met verwijzingen naar de BKO en het meerjarenplan.De oppositie bleef op zijn honger zitten. "De soufflé is weer ingezakt. We doen gewoon verder. Maar wat wordt het nu?", vroeg Laurent Hoornaert namens Tope 8920. Lieven Vanbelleghem bleef op zijn hoede. "Er is een uitstel van beslissing tot het einde van het jaar wanneer het meerjarenplan moet voorgesteld worden." "Voor de BKO worden alternatieve locaties onderzocht door de dienst ruimtelijke ordening, samen met de medewerkers die met het dossier te maken hebben", voegde Dominique Cool daar aan toe."De gebeurtenissen tonen aan wie nu uw baas is in het schepencollege", sneerde Koen Bentein (Tope) naar de burgemeester. Hij gaf geen krimp. "We gaan het debat niet herkauwen."Het punt "deontologische code" voor de politieke organen probeerde Tope 8920 te amenderen. Facebook was weer niet ver weg. Laurent Hoornaert vroeg aan het artikel dat raadsleden in respect met elkaar moeten omgaan toe te voegen dat dit ook verbaal als non-verbaal, schriftelijk of via elektronische weg en ook via de sociale media zou moeten gebeuren. Dat werd na een schorsing door de meerderheid afgewezen.Laurent Hoornaert duidde zijn verhaal: "Feitelijke informatie moet juist zijn. N-VA plaatste een bericht op Facebook waarbij zij samen met de gemeenteraad hebben kunnen voorkomen dat via staatssecretaris voor Asiel Maggie Deblock dat er (trans)migranten in de oude vleugel van het wzc zouden opgenomen worden. Wij hebben dat verhaal als Tope 8920 onderzocht en blijkt dat een zekere Tim Lagrange mogelijk telefonisch contact zou opgenomen hebben met de vraag naar mogelijkheden tot opvang in het wzc. Tim Lagrange is sinds 2017 aangenomen bij Fedasil en retweet dingen van het Vlaams Belang. Er zijn geen schriftelijke bewijzen van de vraag tot opvangmogelijkheden door Tim Lagrange."Schepen Dominique Cool (N-VA) deed het hele verhaal af met: "Je hebt van eenzelfde laken een broek gekregen." In juni 2018 had Open VLD gereageerd tegen toenmalig staatssecretaris Theo Franken (N-VA) op de mogelijke uitbreiding van het opvangcentrum in de Vijfwegen."Wij hadden daar administratieve bewijsstukken voor, namelijk een bouwvergunning. Er was een formele aanvraag. Wij hebben feitelijke informatie verspreid", wees Koen Bentein op het verschil tussen toen en nu. Op zoek naar een reactie van Tim Lagrange verwees hij voor vragen naar de persverantwoordelijke van zijn dienst.(PCO)