"De violen zijn gestemd", liet schepen Dominique Cool (N-VA) zich voor de aanvang van de gemeenteraad ontvallen. Zaterdag had het schepencollege samengezeten om de ruis tussen de 2 meerderheidspartijen weg te nemen. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) las bij de opening van de zitting een tekst voor dat de gezamenlijke communicatie beter moet. Over de toekomst van de BKO in de kerk van Poelkapelle kwam geen duidelijkheid. Dominique Cool hield er bij de voorstelling van de budgetwijziging wel de vrolijkheid in met verwijzingen naar de BKO en het meerjarenplan.
...