Gemeenteraadsvoorzitter en parlementslid Annick Lambrecht (SP.A) stelde samen met schepen van onderwijs Pablo Annys (sp.a) een nieuwe onafhankelijke kandidate op de SP.A-lijst voor. Het gaat om Tania Folie, moeder van Timber Lelief en partner van Paul De Wael. De 56-jarige onderwijzeres geniet in sociale- en onderwijskringen enige bekendheid als bezieler van het project schoolschaken. Daarbij wordt het principe van het schaken toegepast tijdens het lesgeven. "Leerlingen worden zo getriggerd om enkele stappen vooruit te denken en en worden er eenvoudigweg slimmer van. Schaken gaa...