Ombudsvrouw Griet Landuyt stelt eerste rapport voor: 122 Oostendenaars namen contact op

Ombudsvrouw Griet Landuyt komt in haar eerste rapport met duidelijke aanbevelingen voor het stadsbestuur. “Als men er niet uitkomt met een stadsdienst, kan men bij mij terecht. Met bemiddeling bereiken we soms resultaat.”

Ombudsvrouw Griet Landuyt. © EFO

Griet Landuyt ging begin dit jaar aan de slag als eerste ombudsvrouw van Oostende. Met een zeer uitgebreide bevoegdheid en groot werkdomein: stads- en OCMW-diensten, politie, gemeentebedrijven en Toerisme Oostende. “In het eerste opstartsemester heb ik de dienst uitgebouwd en was ik vooral op de achtergrond aan het werk. We moeten dus de eerste zes maanden wat in perspectief zien.”

122 Oostendenaars of tweedeverblijvers namen contact met haar op. In Brugge waren dat er in een heel jaar 290, in Sint Niklaas 97. 65 procent van de klachten was niet voor haar bedoeld. “Dat percentage is ook in andere centrumsteden zoals Brugge of Sint Niklaas gelijklopend. Ik ben als ombudsvrouw het uithangbord, maar ik behandel enkel tweedelijnsklachten. In eerste instantie moet men zich steeds tot de dienst wenden. Ik kom in actie als er een dispuut of klacht is met een bepaalde dienst waar men niet uitgeraakt of men ontevreden is. Mijn betrachting is dubbel. Ik wil een correcte dienstverlening, goede informatie naar de burger en streef waar mogelijk naar een oplossing. De klachten gaan over alle stadsdiensten, maarik merk toch dat een gebrekkige communicatie waarbij mensen niet op de hoogte gebracht worden, men te weinig geeft of de dossieropvolging niet ideaal verloopt de oorzaken zijn van de ontevredenheid.”

Grote autonomie

Niet alle klagers halen gelijk: Van de 43 dossiers zijn er 15 nog hangende of in onderzoek. 12 werden erkend als gegrond of deels gegrond en 4 als ongegrond. 4 waren ook onontvankelijk of kon men geen oordeel geven. In 7 dossiers was er een oplossing door bemiddeling. Het werk van de ombudsvrouw is niet vrijblijvend: het stadsbestuur gaf aan Landuyt een grote autonomie en die gebruikt ze in het eerste rapport al meteen om aanbevelingen te doen voor een betere werking van de stadsdiensten.

“Een goede registratie en opvolging van klachten bij de diensten is in eerste lijn belangrijk. Als men communiceert, moet dat eenduidig geformuleerd worden en de antwoorden moeten ook gemotiveerd worden.”

De ombudsvrouw kan bereikt worden op 059 25 86 86, via ombudsdienst@oostende.be. Op kantoor een probleem bespreken kan ook, maar enkel op afspraak.

(EFO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.