"Veurne zou zo de gemeente met het grootste windmolenpark van België worden, een weinig benijdenswaardige titel!", zegt raadslid Jasper Vandewalle (!NSPRAAK). "Het gaat hier om dezelfde gigantische windturbines van 200 m hoog met wieken van 75 m lang die meer dan 30 km ver in zee geïnstalleerd worden om niet zichtbaar te zijn. Dit zou een domper zetten op ons mooie polderlandschap en de toekomst van de hele Westkust en van Veurne als pittoreske historische stad hypothekeren, want je zou de molens van 20 km ver zien! Iedere geplande windmolen zou meer dan 4 keer zo hoog zijn als de 48 m hoge Sint-Niklaaskerk van Veurne en een slagoppervlakte hebben van 150 m diameter, gelijk aan 3,5 voetbalvelden. Wat ons dan te wachten staat: de opgewekte stroom moet vervoerd worden naar het binnenland. Dat kan alleen via hoogspanningsleidingen met bijhorende pylonen in het landschap."

"!NSPRAAK is zeker niet gekant tegen windenergie. Integendeel!", vervolgt Vandewalle. "Maar er zijn alternatieven, zoals op zandbanken voor de Westkust. Het verontrust !NSPRAAK vooral dat de ontwikkelaar misleidende visualisaties verspreidt over de impact op de omgeving. Hij minimaliseert de grootte, de slagschaduw en het geluidsniveau van de windmolens. Ook de zogezegde participatie is zand in de ogen strooien door te insinueren dat de inwoners van Veurne een financieel voordeel zullen krijgen of een korting op hun elektriciteit! !NSPRAAK vraagt het gemeentebestuur van Veurne om zelf initiatieven te nemen om de bevolking objectief en correct te informeren over de voor- en nadelen van windmolens op haar grondgebied en om haar via een enquête te bevragen, en wil daaraan graag meewerken. Ook moet er overleg worden gepleegd met de betrokken buurgemeenten om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen want dit gaat ons allemaal aan!"

Participatie

Schepen Pascal Sticker nuanceert: "Beide windmolenprojecten zijn gevat door de scopingsprocedure: het project Aspiravi-Storm 'Bewester' met 17 windmolens tussen Veurne en de Panne, 'Bommelaere' met 18 windmolens tussen Veurne en 'Koksijde/Nieuwpoort en 'Creke' met 5 windmolens nabij Nieuwpoort. Het project Engie-Electrabel gaat over 23 windturbines rond Veurne. Op vraag van een van deze projectontwikkelaars hebben we de procedures besproken, meer bepaald omtrent hun intentie om een scopingsadviesvraag op te starten, met een door hen ingerichte infomarkt ter voorbereiding van het verdere onderzoek. Het schepencollege heeft voor beide scopingsadviezen een voorwaardelijk gunstig advies gegeven, maar de hoeveelheid windmolens moet in verhouding staan tot de grootte van het grondgebied en het aantal inwoners. Er moet een participatiemodel voor de bevolking worden geïmplementeerd. De locatie van de in te planten windmolens moet overeenstemmen met vastgestelde principes voor het plaatsen van grote windmolens in Veurne: de koppeling met de lijninfrastructuur (E40), er mag geen 'verrommeling' zijn van het open landschap en de historische stadskern, er mogen slechts een beperkt aantal turbines op maat van Stad Veurne komen."

Bezwaarschriften

"In een scopingsadvies gaat het nog niet over de inhoud van het dossier, niet over de hoeveelheid en inplanting van de windmolens, noch over een omgevingsvergunningsaanvraag... Daarom spreken wij ons vandaag nog niet pro of contra uit... Na de opstart van het project MER komt er een eerste openbaar onderzoek en moeten alle betrokken instanties advies verlenen. Tijdens dit openbaar onderzoek is er mogelijkheid tot inspraak door het indienen van bezwaarschriften. Omtrent overleg met de naburige gemeenten stellen wij vast dat men blijkbaar in Koksijde en Nieuwpoort vanaf het moment van de opstart scoping, zonder het MER rapport en zonder de aanvraag tot omgevingsvergunning af te wachten reeds een motie heeft goedgekeurd tegen de komst van windmolens..."

© MVQ

(MVQ)