Nog steeds geen declassering voor openluchtzwembad Ieper

Het openluchtzwembad ligt er vervallen bij. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Stad Ieper wil de verloederde site van het openluchtzwembad aanpakken, maar rekent daarvoor op een gedeeltelijke opheffing van de bescherming door Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). Die laat echter nog steeds op zich wachten.

De site van het openluchtzwembad is al jaren aan het verloederen. Het stadsbestuur schreef in 2017 een wedstrijd uit om een ontwerpbureau aan te stellen dat een nieuwe bestemming aan de site van het openluchtzwembad moest geven. Het Antwerpse ontwerpbureau Stramien kwam daarbij als beste uit de bus en presenteerde in juli 2018 een voorlopig ontwerp. De site moest een duurzame watertuin worden die de Vestinggracht verbindt met de Wieltjesgracht. Er zou een spiegelvijver komen, watertuin met kleurrijke planten en parkbomen en spelelementen met water.

Op de gemeenteraad van november 2019 kondigde het nieuwe stadsbestuur aan dat het die plannen van tafel veegt. “De ruimte en de ligging van het gewezen openluchtzwembad bieden véél meer potentieel dan het ontwerp dat voorligt en waar niemand warm of koud van wordt”, klonk het toen bij schepen Philip Bolle (SP.A).

Jo Baert (CD&V) vindt dat het ondertussen al heel lang stil blijft rond het dossier. “Begin december vorig jaar werd meegegeven dat er noodzaak was om het waterverhaal af te maken. De subsidies voor de verbinding tussen de Kasteelgracht en de Hoge Wieltjesgracht zouden worden benut. Voor de site zelf zou de burgemeester in haar functie als parlementair bij minister Matthias Diependaele, Vlaams minister van o.a. Onroerend Erfgoed een gemotiveerd verzoek indienen om de gedeeltelijke bescherming van de site op te heffen. En de schepen drukte toen de hoop uit: een nieuwe lente een nieuw verhaal. Ondertussen is het herfst en staat de winter opnieuw voor de deur.”

Gesloten of open bedding

“Op 10 februari zaten wij samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die waterbeheerder is van onze vestingen om de krijtlijnen van het toekomstig waterbeheer uit te tekenen”, antwoordde schepen Philip Bolle. “We waren en zijn het erover eens dat een toegankelijk beheer van de waterbeheersing belangrijk is voor de integrale waterhuishouding van de stad. Wij verschillen wel enigszins van mening of die verbinding van de Kasteelgracht met de Wieltjesgracht louter functioneel moet zijn dan wel in een natuurlijke aankleding moet gebeuren. Er is dus met andere woorden nog geen overeenstemming of de waterverbinding in gesloten dan wel open bedding moet of kan worden aangelegd.”

Declassering

Ondertussen bleef het stadsbestuur aandringen op een declassering. “We stelden die vraag eerst in juni 2020. Omdat er geen antwoord kwam, werd op 28 april 2021 een nieuwe brief gestuurd. Onze vraag bleef officieel onbeantwoord. Op 9 juni 2021 stuurden wij een nieuwe brief aan minister Diependaele waarbij wij nogmaals uitgebreid ons standpunt en motivatie tot declassering uiteen zetten. De brief werd kracht bijgezet met een uitgebreide fotoreportage van de site om duidelijk aan te tonen dat de bestaande situatie niet kan worden aangehouden en dat zonder een grondige aanpak in het kader van een nieuwe bestemming dit een onbegonnen en onbetaalbaar werk is. We hebben er ook op gewezen dat de problematiek van de waterhuishouding acuter geworden is en dat een aanpak zich opdringt, liefst zo spoedig mogelijk. Tegelijk werd de minister vriendelijk maar met aandrang uitgenodigd om zich met eigen ogen van de toestand te komen vergewissen. En de minister nam ons aanbod aan. In juli kreeg hij een rondleiding op de site in gezelschap van de burgemeester.”

Overstromingspreventie

Op 8 juli gaf de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed (VCOE) echter een negatief advies tot declassering en vroeg één en ander te verduidelijken. “Op 27 augustus werd extra informatie overgemaakt over de realisatie van de noodzakelijke waterverbinding in functie van het vermijden van wateroverlast in de toekomst. Naast de westelijke waterafvoer die onder de stad doorloopt, is een oostelijke verbinding via de Kasteelgracht en Wieltjesgracht namelijk van groot belang om de stad klimaatbestendig te maken in het kader van overstromingspreventie. Op 14 september vernamen we informeel dat de minister ‘binnenkort’ uitspraak zou doen over vijf grote declasseringsdossiers in Vlaanderen. Ieper zou daar één van zijn. We zijn ondertussen opnieuw 3 weken verder, maar tot nader order geen witte rook te bespeuren.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.