Het bedrijf Vandewiele was tientallen jaren het pronkstuk van zaakvoerder Dion Vandewiele, een vooruitstrevend man die zijn eierverwerkend bedrijf bekend maakte in gans Europa en zelfs nog verder. Vele miljoenen eieren werden daar wekelijks verhandeld. Tot plots een betwistbaar ...

Het bedrijf Vandewiele was tientallen jaren het pronkstuk van zaakvoerder Dion Vandewiele, een vooruitstrevend man die zijn eierverwerkend bedrijf bekend maakte in gans Europa en zelfs nog verder. Vele miljoenen eieren werden daar wekelijks verhandeld. Tot plots een betwistbaar faillissement, dat Dion Vandewiele heel veel pijn deed, werd gelanceerd en het bedrijf ten dode was opgeschreven.Het gemeentebestuur voelde wel iets voor de site. Er was genoeg oppervlakte beschikbaar om iets uit te bouwen. Heel wat voorstellen werden gelanceerd en suggesties gedaan om de vrijgekomen gronden, rechtover het Kasteel van Olsene, een nieuwe bestemming te geven. Er werd gesuggereerd om nieuwe, kleine kmo's daar te vestigen."Als vlug werk gemaakt kan worden van een nieuwe bestemming, dan kan dat de lokale economie ten goede komen en dat was en is toch de bedoeling", aldus Henk Heyerick (CD&V). Dat is klare taal, maar zo goed liggen de kaarten blijkbaar niet."De site is voor ons heel belangrijk", zegt schepen Olivier Peirs (GVZ). "We zijn regelmatig bezig met het bekijken van dit dossier. "We proberen de invulling van de site zo vlug mogelijk in orde te krijgen. Een knelpunt is echter dat de site twee eigenaars telt. Een compromis tussen de twee eigenaars is er nog niet. Als dat, liefst op korte termijn, in orde komt dan proberen wij zo vlug mogelijk de site een bestemming te geven." (RMN)