Eind september keurde de vorige federale minister van de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) - op de laatste dag van zijn ministerschap - de vergunning goed voor een zeeboerderij die 4,6 vierkante kilometer groot is, voor de kust van Nieuwpoort. De Colruytgroep wenst in die kweekzone zeealgen, mosselen en oesters te kweken.
...

Eind september keurde de vorige federale minister van de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) - op de laatste dag van zijn ministerschap - de vergunning goed voor een zeeboerderij die 4,6 vierkante kilometer groot is, voor de kust van Nieuwpoort. De Colruytgroep wenst in die kweekzone zeealgen, mosselen en oesters te kweken."We zullen die beslissing aanvechten bij de Raad van State", bevestigt burgemeester Vanden Broucke (CD&V). "Dit project heeft nadelige gevolgen voor de visserij, het milieu en onze jachthaven. We gaven in de vergunningsprocedure al negatief advies, maar dit werd genegeerd. De gevolgen van een dergelijke inrichting zullen echter niet genegeerd kunnen worden." "De zone waar de zeeboerderij gepland staat, is niet geschikt voor een permanente constructie van die omvang. Er is voor de visserij één essentiële vraag: laat voldoende ruimte voor de visserij. Dat is hier niet gerespecteerd", zegt schepen van Visserij Kris VandecasteeleDe zeeboerderij zou opgericht worden in Zone C, een zone gelegen op ca. 4,5 km voor de kust ter hoogte van Nieuwpoort met een oppervlakte van 4,54 km². De site zelf is ongeveer een vierkant met afmetingen 3,372km x 1,383km."De zone waar de boerderij gepland wordt, overlapt de scheepvaartroute, waardoor vissersboten en pleziervaart gedreven zullen worden naar een kleinere route. Gezien de geplande uitbreiding van de jachthaven (600 ligplaatsen) zal dit voor problemen zorgen", zegt de stad Nieuwpoort."Het toekennen van een exclusief gebruik van een belangrijke zone vlak voor de kust en de jachthaven van Nieuwpoort heeft dan ook een enorme impact op de recreatie, het toerisme, de economie van de stad, maar heeft ook een niet te onderschatten impact op het milieu.""De effecten op het milieu en Natura 2000 worden onderschat. Er wordt de nadruk gelegd op de hogere beschikbaarheid van voedsel bij de operationele fase. Echter is deze fase van korte duur in vergelijking met de 30 jaar exploitatie die is voorzien. Deze zone zal afgezet worden om zoveel mogelijk winst te maken, waardoor zeedieren -aangetrokken door het voedselaanbod- verstrikt zullen geraken en zullen sterven.""De zone waar de zeeboerderij gepland is, is een gebied waar heel veel beweging is: professionele visserij, in het bijzonder de kustvisserij, binnen de driemijlszone, sport- en recreatieve visserij, recreatieve pleziervaart, wedstrijdzones voor zeilkampioenschappen, duiksport, aan de rand lopen officiële vaargeulen... De zone is ook een Natura 2000-gebied, een speciale beschermingszone voor zeevogels en een sector voor de militaire schietstandoefening van het Kamp van Lombardsijde." (HH)