"Wij zijn absoluut pro opdrijven van de hernieuwbare energie in Vlaanderen", benadrukt NieuwPittemEgem-voorzitter Christophe Vancoillie. "Dit is noodzakelijk om de klimaatverandering onder controle te krijgen en daarvoor zijn veel extra zonnepanelen en windmolens nodig. Ook na 2030. Ons lijkt het een goeie manier van werken dat de Vlaamse overheid een kader schept met duidelijke regels ter bescherming van de omgeving, zowel de natuur als de omwonenden, en het initiatief laat aan privéondernemingen om de oefening te maken en na te gaan waar windmolens kunnen ingeplant worden."
...

"Wij zijn absoluut pro opdrijven van de hernieuwbare energie in Vlaanderen", benadrukt NieuwPittemEgem-voorzitter Christophe Vancoillie. "Dit is noodzakelijk om de klimaatverandering onder controle te krijgen en daarvoor zijn veel extra zonnepanelen en windmolens nodig. Ook na 2030. Ons lijkt het een goeie manier van werken dat de Vlaamse overheid een kader schept met duidelijke regels ter bescherming van de omgeving, zowel de natuur als de omwonenden, en het initiatief laat aan privéondernemingen om de oefening te maken en na te gaan waar windmolens kunnen ingeplant worden.""Die krijgen uiteraard geen vrijgeleide, want aan het plaatsen van windmolens is een strenge regelgeving gekoppeld. Worden die overtreden, dan krijgen inwoners de kans om hun bezwaren in te dienen. Ook eenmaal de windmolens er effectief zouden staan en eventuele overlast veroorzaken, kunnen ze tijdelijk worden stilgelegd zolang het probleem niet is opgelost."NieuwPittemEgem is voorstander van het plaatsen van windmolens in Pittem. "Daarin staan we trouwens niet alleen, want in een enquête die we de voorbije maand organiseerden, bleek dat een meerderheid (55 55 procent) van onze inwoners dezelfde mening is toegedaan. Wat de huidig gekozen locaties betreft, willen we verwijzen naar de regelgeving en voorwaarden die voor heel Vlaanderen gelden. Anderzijds vinden we het een absolute voorwaarde dat EDF Luminus de nodige garanties biedt aan de omwonenden, zowel qua veiligheid als volksgezondheid toe. Als aan beide voorwaarden wordt voldaan, dan zien wij geen reden meer om een veto te stellen."De mogelijke lawaaihinder moet ook in perspectief bekeken worden, vindt Christophe Vancoillie. "De Ringlaan werd in de jaren tachtig aangelegd en wordt dagelijks door bijna 20.000 voertuigen gebruikt. Honderden omwonenden ondervinden hier al tientallen jaren last van. Begin november vorig jaar werd een aanbesteding voor fluisterasfalt ingediend, maar daarop is het nog steeds wachten. Dit lijkt ons een veel groter en dringender probleem dan het mogelijke lawaai van windmolens.""We willen er ten slotte ook op wijzen dat het goed zou zijn mochten omwonenden kunnen delen in de opbrengst van de windmolens, bijvoorbeeld door participatie, korting op de energiefactuur of een belastingvermindering. Het is trouwens niet zo dat men enkel in landelijke gemeenten windmolens wil plaatsen. Volgend jaar is bijvoorbeeld de bouw van 58 extra offshore windturbines op zee gepland. In 2018 kwamen er dan weer 36 windmolens bij in Vlaanderen. 14 in Oost-Vlaanderen, dertien in Antwerpen en slechts drie in Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Onze provincie vangt van alle Vlaamse provincies nochtans het meeste wind op. Wat ons betreft mag West-Vlaanderen dan ook een grotere inspanning leveren.""Wat willen we later zeggen aan onze kinderen en kleinkinderen? Dat we tegenstanders waren van hernieuwbare energie en niet wilden meehelpen aan het onder controle krijgen van de klimaatverandering? De hete aardappel doorschuiven naar andere gemeenten en regio's of naar onze toekomstige generaties, lijkt ons allerminst een goed idee."Veerle Mattan van het actiecomité Leefbaar Pittem: vandaag én morgen betreurt de stellingname van NieuwPittemEgem. "Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting, laat dat duidelijk zijn. Maar jammer genoeg gelooft iedereen nog het sprookje achter deze vorm van groene stroom. Hoe meer je je in de materie verdiept, hoe vreemder het verhaal wordt. De energie die via windmolens wordt opgewekt is inderdaad groen, maar de productie en installatie van de windturbines gaat gepaard met flink wat CO2. Op vandaag is het ook nog niet duidelijk hoe die enorme gevaartes op termijn gerecycleerd moeten worden. Bovendien is windenergie ook geen stabiele stroom. Wanneer het niet waait, kan er geen elektriciteit gegenereerd worden.""Deze hele discussie dreigt te verzanden in een partijpolitieke kwestie, terwijl wij dat helemaal niet willen. Het gaat ons omver de gezondheid van de Pittemnaren, niet over wat de politiek hiervan denkt. Groene stroom mag van ons, maar het beleid dat er achter steekt moet even duurzaam zijn. En dat is het momenteel niet."