Deze bevoegdheid werd eind 2012 toegewezen aan An Vandersteene, eveneens N-VA die een carrière...

Deze bevoegdheid werd eind 2012 toegewezen aan An Vandersteene, eveneens N-VA die een carrière in het onderwijs uitbouwde. Binnenkort neemt haar partijgenote, die instaat voor financiën en kerkfabrieken haar taak over. Vandersteene zal nu nog cultuur en sport behartigen in het Kortrijkse stadsbestuur.De overdracht van bevoegdheid moet eerst nog worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen én door de gemeenteraad, die op 14 september plaatsvindt.