"In Antwerpen werken ze momenteel aan een zelfde coalitie als in Oudenburg. Ze noemen ze daar de Bourgondische coalitie. Wij symboliseren onze samenwerking met de vlag van de eilandengroep Äland in het noorden, verpakt in een hart."

De 15 speerpunten van het bestuursakkoord zijn Oudenburg economisch laten groeien, ruimtelijk vernieuwen, vlot laten bewegen, financieel gezond maken, actieve en transparant communicatie, veiligheid, duurzaamheid, een stad waar iedereen zich thuis voelt, een bruisende en propere stad, een diervriendelijke stad, sportstad bij uitstek, Oudenburg cultureel en toeristisch op de kaart zetten, toegankelijke en tolerante stad, sociale stad en een stad waar het aangenaam om wonen is.

"We willen dat de Oudenburgenaar weer trots is op haar of zijn stad en willen iedereen meer betrekken", aldus nog Anthony Dumarey, die verzekert dat er geen extra belastingen komen. "We hopen de schuldenlast, die nu zo'n 1280 euro per inwoner bedraagt, af te bouwen door onze stad te laten groeien. Tegen einde deze legislatuur met 500 inwoners die dan weer voor extra inkomsten zorgen."

Bruisende stad

Het nieuwe stadsbestuur zal veel belang hechten aan wonen en leven in de stad. "Oudenburg moet een bruisende stad worden. Daarvoor moet het marktplein beter worden, willen we ook in Ettelgem het centrale plein teruggeven aan de inwoners en willen we het stadspark aan de kerk opentrekken en er een belevingspark van maken. Het is alleszins onze intentie om de omheining te laten verdwijnen."

Een hele boterham wordt ook de renovatie van de Abdijhoeve. Het plan om daar een administratief centrum te realiseren voert de nieuwe meerderheid af. "Mochten we dit willen doorvoeren, moeten we aan alle andere projecten neen zeggen. Wat we wel zullen doen, is op korte termijn het verloederde uitzicht aanpakken, het binnenplein en de Arnolduszaal opwaarderen. En via een publiek-private samenwerking voor een goede horecazaak zorgen", verduidelijkt Anthony Dumarey de plannen voor de Abdijhoeve.

Dierenwelzijn

Een nieuwe bevoegdheid binnen het schepencollege wordt dierenwelzijn, toevertrouwd aan Gino Dumon. "En ook heel nieuw is dat er voor de eerste keer een bestuursakkoord op papier staat. Dat akkoord zullen we bij de installatie al meteen ter bespreking voorleggen aan de gemeenteraad", aldus nog Stefaan Reynaert, die de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter wordt.

(LIN - foto LIN)

"In Antwerpen werken ze momenteel aan een zelfde coalitie als in Oudenburg. Ze noemen ze daar de Bourgondische coalitie. Wij symboliseren onze samenwerking met de vlag van de eilandengroep Äland in het noorden, verpakt in een hart."De 15 speerpunten van het bestuursakkoord zijn Oudenburg economisch laten groeien, ruimtelijk vernieuwen, vlot laten bewegen, financieel gezond maken, actieve en transparant communicatie, veiligheid, duurzaamheid, een stad waar iedereen zich thuis voelt, een bruisende en propere stad, een diervriendelijke stad, sportstad bij uitstek, Oudenburg cultureel en toeristisch op de kaart zetten, toegankelijke en tolerante stad, sociale stad en een stad waar het aangenaam om wonen is."We willen dat de Oudenburgenaar weer trots is op haar of zijn stad en willen iedereen meer betrekken", aldus nog Anthony Dumarey, die verzekert dat er geen extra belastingen komen. "We hopen de schuldenlast, die nu zo'n 1280 euro per inwoner bedraagt, af te bouwen door onze stad te laten groeien. Tegen einde deze legislatuur met 500 inwoners die dan weer voor extra inkomsten zorgen."Het nieuwe stadsbestuur zal veel belang hechten aan wonen en leven in de stad. "Oudenburg moet een bruisende stad worden. Daarvoor moet het marktplein beter worden, willen we ook in Ettelgem het centrale plein teruggeven aan de inwoners en willen we het stadspark aan de kerk opentrekken en er een belevingspark van maken. Het is alleszins onze intentie om de omheining te laten verdwijnen."Een hele boterham wordt ook de renovatie van de Abdijhoeve. Het plan om daar een administratief centrum te realiseren voert de nieuwe meerderheid af. "Mochten we dit willen doorvoeren, moeten we aan alle andere projecten neen zeggen. Wat we wel zullen doen, is op korte termijn het verloederde uitzicht aanpakken, het binnenplein en de Arnolduszaal opwaarderen. En via een publiek-private samenwerking voor een goede horecazaak zorgen", verduidelijkt Anthony Dumarey de plannen voor de Abdijhoeve.Een nieuwe bevoegdheid binnen het schepencollege wordt dierenwelzijn, toevertrouwd aan Gino Dumon. "En ook heel nieuw is dat er voor de eerste keer een bestuursakkoord op papier staat. Dat akkoord zullen we bij de installatie al meteen ter bespreking voorleggen aan de gemeenteraad", aldus nog Stefaan Reynaert, die de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter wordt. (LIN - foto LIN)