Opvallend ontspannen en goedgeluimd: de vier kersverse coalitiepartners zien het helemaal zitten. Het nieuwe bestuursakkoord bestaat uit 357 statements. Bart Tommelein bevestigde dat hij burgemeester wordt, maar de volledige ploeg wordt pas zaterdag voorgesteld.

Het nieuwe bestuursakkoord telt 43 bladzijden en kreeg de titel 'Allemaal Oostendenaar'. Het document wordt onderverdeeld in drie grote pijlers: focus op de mens, op eigen werking en op ruimte. Bart Tommelein wilde nog niets verklappen over de bevoegdheden, maar vertelde wel al dat hij als burgemeester de bevoegdheid over armoede krijgt. "Dit is een absolute prioriteit. Ik wil af van het feit dat Oostende de stad is met de meeste armoede."

Opvallend hierbij is ook dat er een doorloophuis komt voor mensen zonder domicilie. Een permanente nachtopvang? "Het gaat verder dan dat", zei Björn Anseeuw (N-VA). "Dakloosheid is een probleem dat meer oplossingen nodig heeft dan een permanente nachtopvang."

Op vlak van mobiliteit zal Oostende er anders uitzien: de binnenstad wordt autoluw en er worden extra randparkings gebouwd. Van zodra die er zijn, worden het Mijnplein en de Zeeparking een groene zone. Het dienswagenpark van de stad wordt afgebouwd en vervangen door elektrische fietsen, of milieuvriendelijkere wagens. Er komen nog meer fietsstraten en zones 30 in de wijken. Elektrische busjes pendelen tussen de stad en de randparkings.

Er komen meer sociale woningen. In het woningbeleid focust men op singles en jonge gezinnen. Er wordt een nieuwe bouwnota gemaakt, ook voor erfgoedpanden, en leegstand wordt aangepakt. De multibelactie blijft behouden.

"Het is de eerste keer in Oostende dat men met vier partijen samen bestuurt", zei Bart Tommelein. "Als je mij vraagt of we alles in zes jaar kunnen realiseren? Ik hoop het. Het is een enorme inspanning. Voor sommige zaken hebben we misschien meer dan zes jaar nodig. Maar dan hebben we wel de aanzet gegeven."

Armoedebestrijding is een topprioriteit, zei Bart Tommelein. Er wordt een armoedeplan opgesteld en wijkgericht gewerkt. Daarbij spelen ook de zogenaamde 'stadsmariniers' een rol. "Maar voor wie misbruik maakt geldt geen excuus. We richten een fraudecel op om daarop toe te kijken", klinkt het. Er komt een automatische rechtentoekenning op lokaal niveau, een inloophuis voor mantelzorgers, en hulp voor zelfstandigen in nood.

"Oostende is een cultuurstad", zei Wouter De Vriendt. "We gaan voor een Mu.Zee 2.0 en kijken ook naar de mogelijkheid om een nieuw museum te bouwen, met een maritieme vleugel. Bij de start van de legislatuur worden alle nodige stappen gezet om de Thermen in eer te herstellen." Milieu krijgt - met Groen in de meerderheid - een prominente plek in het bestuursakkoord. Er worden stappen gezet om de stad plasticvrij te maken. Er komt 50 hectare stadsrandbos bij. De afvalstraten komen er ook sneller.

Op zaterdag 15 december komt de huidige gemeenteraad voor de allerlaatste keer samen, om te beslissen over de budgetten. "We hebben, in samenspraak met huidig burgemeester Johan Vande Lanotte, een voorlopig budget voor 2019 opgesteld", zei Bart Tommelein. "Daar zijn we nog volop mee bezig. Zeker op vlak van organisatie krijgen we een revolutie in Oostende. Er zullen weinig mensen in het schepencollege zitten die er al in zaten."

Wie die mensen zullen zijn, hield hij nog even voor zichzelf. Zaterdagmorgen wordt de nieuwe bestuursploeg bekend gemaakt. En tot slot: Bart Tommelein geeft om het bestuursakkoord te vieren enkele vaten bier weg in zijn stamcafé De Vlasschaard in Stene.

Lees hier de nota 'Allemaal Oostendenaar' na:

Bestuursakkoord 2019 - 2024

Opvallend ontspannen en goedgeluimd: de vier kersverse coalitiepartners zien het helemaal zitten. Het nieuwe bestuursakkoord bestaat uit 357 statements. Bart Tommelein bevestigde dat hij burgemeester wordt, maar de volledige ploeg wordt pas zaterdag voorgesteld.Het nieuwe bestuursakkoord telt 43 bladzijden en kreeg de titel 'Allemaal Oostendenaar'. Het document wordt onderverdeeld in drie grote pijlers: focus op de mens, op eigen werking en op ruimte. Bart Tommelein wilde nog niets verklappen over de bevoegdheden, maar vertelde wel al dat hij als burgemeester de bevoegdheid over armoede krijgt. "Dit is een absolute prioriteit. Ik wil af van het feit dat Oostende de stad is met de meeste armoede."Opvallend hierbij is ook dat er een doorloophuis komt voor mensen zonder domicilie. Een permanente nachtopvang? "Het gaat verder dan dat", zei Björn Anseeuw (N-VA). "Dakloosheid is een probleem dat meer oplossingen nodig heeft dan een permanente nachtopvang."Op vlak van mobiliteit zal Oostende er anders uitzien: de binnenstad wordt autoluw en er worden extra randparkings gebouwd. Van zodra die er zijn, worden het Mijnplein en de Zeeparking een groene zone. Het dienswagenpark van de stad wordt afgebouwd en vervangen door elektrische fietsen, of milieuvriendelijkere wagens. Er komen nog meer fietsstraten en zones 30 in de wijken. Elektrische busjes pendelen tussen de stad en de randparkings.Er komen meer sociale woningen. In het woningbeleid focust men op singles en jonge gezinnen. Er wordt een nieuwe bouwnota gemaakt, ook voor erfgoedpanden, en leegstand wordt aangepakt. De multibelactie blijft behouden."Het is de eerste keer in Oostende dat men met vier partijen samen bestuurt", zei Bart Tommelein. "Als je mij vraagt of we alles in zes jaar kunnen realiseren? Ik hoop het. Het is een enorme inspanning. Voor sommige zaken hebben we misschien meer dan zes jaar nodig. Maar dan hebben we wel de aanzet gegeven."Armoedebestrijding is een topprioriteit, zei Bart Tommelein. Er wordt een armoedeplan opgesteld en wijkgericht gewerkt. Daarbij spelen ook de zogenaamde 'stadsmariniers' een rol. "Maar voor wie misbruik maakt geldt geen excuus. We richten een fraudecel op om daarop toe te kijken", klinkt het. Er komt een automatische rechtentoekenning op lokaal niveau, een inloophuis voor mantelzorgers, en hulp voor zelfstandigen in nood."Oostende is een cultuurstad", zei Wouter De Vriendt. "We gaan voor een Mu.Zee 2.0 en kijken ook naar de mogelijkheid om een nieuw museum te bouwen, met een maritieme vleugel. Bij de start van de legislatuur worden alle nodige stappen gezet om de Thermen in eer te herstellen." Milieu krijgt - met Groen in de meerderheid - een prominente plek in het bestuursakkoord. Er worden stappen gezet om de stad plasticvrij te maken. Er komt 50 hectare stadsrandbos bij. De afvalstraten komen er ook sneller.Op zaterdag 15 december komt de huidige gemeenteraad voor de allerlaatste keer samen, om te beslissen over de budgetten. "We hebben, in samenspraak met huidig burgemeester Johan Vande Lanotte, een voorlopig budget voor 2019 opgesteld", zei Bart Tommelein. "Daar zijn we nog volop mee bezig. Zeker op vlak van organisatie krijgen we een revolutie in Oostende. Er zullen weinig mensen in het schepencollege zitten die er al in zaten."Wie die mensen zullen zijn, hield hij nog even voor zichzelf. Zaterdagmorgen wordt de nieuwe bestuursploeg bekend gemaakt. En tot slot: Bart Tommelein geeft om het bestuursakkoord te vieren enkele vaten bier weg in zijn stamcafé De Vlasschaard in Stene.Lees hier de nota 'Allemaal Oostendenaar' na: