De drie afscheidnemende gemeenteraadsleden werden allen uitgebreid bedankt door zowel oppositie als meerderheid. Voorzitster Tiene Castelien, sinds vorige week weer op post, mocht de spits afbijten. Zowel Stefaan De Clerck, Christine Depuydt als Alain Cnudde (die enkele jaren geleden nog diende als schepen van financiën), werden geprezen voor hun ervaring en inzet. De voormalige burgemeester kon wel niet aanwezig zijn vanwege de perikelen bij Proximus, waar ze dringend op zoek zijn naar een nieuwe topman of -vrouw na het vertrek van Dominique Leroy. Alle drie konden ze rekenen op een daverend applaus van de talrijke aanwezigen. Christine en Alain werden door de burgemeester voorgedragen als ereschepenen. Stefaan De Clerck wordt ereburgemeester. Alle drie kregen ze een bos bloemen, een fles wijn en het boek '40 jaar persfotografie' van Patrick Holderbeke.
...

De drie afscheidnemende gemeenteraadsleden werden allen uitgebreid bedankt door zowel oppositie als meerderheid. Voorzitster Tiene Castelien, sinds vorige week weer op post, mocht de spits afbijten. Zowel Stefaan De Clerck, Christine Depuydt als Alain Cnudde (die enkele jaren geleden nog diende als schepen van financiën), werden geprezen voor hun ervaring en inzet. De voormalige burgemeester kon wel niet aanwezig zijn vanwege de perikelen bij Proximus, waar ze dringend op zoek zijn naar een nieuwe topman of -vrouw na het vertrek van Dominique Leroy. Alle drie konden ze rekenen op een daverend applaus van de talrijke aanwezigen. Christine en Alain werden door de burgemeester voorgedragen als ereschepenen. Stefaan De Clerck wordt ereburgemeester. Alle drie kregen ze een bos bloemen, een fles wijn en het boek '40 jaar persfotografie' van Patrick Holderbeke.Ook de fractieleidster van CD&V, Hannelore Vanhoenacker sprak uitgebreid haar bewondering uit voor haar collega's. "CD&V Kortrijk ziet vandaag drie iconen vertrekken. Christine, Alain en Stefaan zijn boegbeelden van de Kortrijkse politiek", aldus de fractieleidster. Depuydt noemde ze de grootste feministe, Alain Cnudde werd omgedoopt tot de George Clooney van de gemeenteraad. Stefaan De Clerck prees ze dan weer als bruggenbouwer en stadsvernieuwer. "Het waren niet de gemakkelijkste zes jaar voor jullie, maar jullie zijn er wel voor blijven gaan, daarvoor merci", besloot ze.Kort daarop mochten de drie nieuwe gemeenteraadsleden aantreden. Benjamin Vandorpe (47) is ondernemer in hart en nieren. Als medevennoot en medezaakvoerder van Lafosse Kitchen Technology en Vermandere, twee bedrijven die respectievelijk professionele keukens installeren en produceren, weet hij wel het een en ander over onderhandelen. "Dat is meteen ook wat ik wil doen in de gemeenteraad", valt hij met de deur in huis. "In het bedrijfsleven kan het er ook hard aan toegaan, maar het moet constructief blijven. Ik ga hameren op inhoud. Met modder gooien, zoals ik nu soms zie gebeuren, bereiken we niks." Benjamin is nieuw in de gemeenteraad, maar weet nu al dat zijn focus vooral op stadsfinanciën, economie en ondernemerschap zal liggen. "Dat is logisch vanwege mijn achtergrond. Ik ga vooral pleiten voor meer investeringen in onze stad. We hebben hier wegen en rioleringen die meer dan 100 jaar oud zijn, en er is geen consequent plan om die te vernieuwen. Ik snap dat er daar niet onmiddellijk geld voor beschikbaar is, maar het is een probleem dat we niet mogen onderschatten."Het gloednieuwe gemeenteraadslid woont samen met zijn vrouw Liesbet en hun twee dochters, Jeanne en Cécile in het noorden van de stad. Hij zette die dochters meteen aan het werk door hen kerstlichtjes te laten uitdelen. Een verwijzing naar de volgens hem te dure kerstverlichting die Stad Kortrijk zich recent aanschafte. "Dat geld hadden we voor een aantal andere zaken kunnen gebruiken, zoals daklozenopvang bijvoorbeeld", klonk het. Dat kwam hem meteen op een steek onder water te staan van burgemeester Vincent Van Quickenborne, die online opzocht wat dergelijke lichtjes kosten. Mia Cattebeke (63), bekend als directrice van school De Hoge Kouter, komt eveneens aan boord 'ZorgSaam met mensen in sterke buurten' was haar slogan in de campagne en daar wil ze vanaf vandaag verder voluit voor gaan. Ze neemt met pijn in het hart afscheid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. "Onze samenleving die sterk en welvarend is, slaagt er nog niet altijd in om iedereen daarvan te laten genieten", aldus Mia Cattebeke. "Een stelling waar ik de afgelopen maanden, als lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van het OCMW, al te vaak getuige van was. Vanaf vandaag wil ik dan ook mee mijn schouders zetten onder het verhaal van de Beste Stad van Vlaanderen. Een stad die hartelijk is, bruist en open staat voor (de ideeën van) iedereen.", vervolgt ze.Tenslotte neemt ook Carol Leleu (41) haar mandaat op. In tegenstelling tot Benjamin en Mia, was Carol wel al eerder actief in de gemeenteraad. "Ik ben alvast enthousiast om terug te keren naar de gemeenteraad.", zegt ze. "Dit geeft mij de kans om enkele dossiers van de vorige legislatuur van nabij op te volgen o.a. het woonproject Lange Munte." In de komende legislatuur zal Carol zich focussen op een toegankelijke, veilige mobiliteit. Daarbij wil ze een goed evenwicht nastreven wat betreft de structurele aanpak voor fietser, voetganger en automobilist. Vanuit haar professionele achtergrond zal Carol naast mobiliteit ook de nodige aandacht schenken aan maatschappelijk welzijn.