N-VA en GVZ blijven dus aan boord. Deze twee partijen krijgen elk een schepenmandaat van drie jaar. Nadien zal beslist worden wie van de twee het voorzitterschap van de gemeenteraad krijgt. De andere schepenposten worden ingevuld door Open Zulte. Zoals wettelijk voorzien is er vanaf volgend jaar één schepen minder. De bevoegdheden van huidig schepen Filip Peers (GVZ), die niet werd herkozen, worden herverdeeld onder de andere schepenen.
...

N-VA en GVZ blijven dus aan boord. Deze twee partijen krijgen elk een schepenmandaat van drie jaar. Nadien zal beslist worden wie van de twee het voorzitterschap van de gemeenteraad krijgt. De andere schepenposten worden ingevuld door Open Zulte. Zoals wettelijk voorzien is er vanaf volgend jaar één schepen minder. De bevoegdheden van huidig schepen Filip Peers (GVZ), die niet werd herkozen, worden herverdeeld onder de andere schepenen.Uit de voorstelling van de nieuwe bestuursploeg donderdagavond viel af te leiden dat burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) bevoegd is over het algemeen beleid, het personeel, de politie, brandweer en veiligheid, communicatie, digitalisering en burgerparticipatie, evenementen, intergemeentelijke samenwerking, bevolking en burgerlijke stand.Eerste schepen Sophie Delaere ( Open Zulte) is bevoegd over openbare werken, openbaar groen en patrimonium, lokale economie, toerisme en landbouw. Tweede schepen Michael Vandemeulebroecke ( Open Zulte) krijgt de bevoegdheid over mobiliteit en verkeersveiligheid, cultuur, jeugd, wonen en begraafplaatsen. Dokter Frederic Hesters (Open Zulte) is derde schepen. Zijn takenpakket bestaat uit duurzaamheid, milieu en welzijn, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, gezondheid en gelijke kansen.Vierde schepen Olivier Peirs (GVZ) krijgt de volgende bevoegdheden: ruimtelijke planning en omgevingsvergunningen, financien, kerkfabrieken en sport. Zijn ambt loopt tot einde 2021, daarna is Natasja De Vos (Open Zulte) tot einde 2024 de schepen met dezelfde bevoegdheden. Als voorzitter van het bijzonder comité van sociale zaken zal Linda Detailleur (N-VA) ambtshalve schepen worden. Zij doet dat voor een termijn van drie jaar en beheert de sociale zaken, het welzijn, de seniorenzorg en de kinderopvang. Vanaf 2022 zal Francky De Coster (Open Zulte), die eerst drie jaar voorzitter van de raad zal worden, als schepen worden aangesteld.Als bewijs van samenhorigheid en respect voor mekaar was het opvallend dat Thierry Cornette (Open Zulte), Rudy Vandermeeren (GVZ) en Ward Baeten (N-VA) broederlijk naast mekaar zaten en hun vertegenwoordigers in het college de kans geven het positief beleid met zichtbare resultaten verder te zetten. "Drie partijen, één bestuur" is de slogan waarmee men aan de nieuwe legislatuur begint."De goede samenwerking in de voorbije zes jaar laat ons, ook al hebben wij met onze lijst Open Zulte de volstrekte meerderheid ,de coalitie met N-VA en GVZ verder zetten", beklemtoonde burgemeester Simon Lagrange. " Er was ook een goede menselijke verstandhouding, een gelijklopende aanpak, veel inhoudelijke overeenstemming en veel dossiers die in voorbereiding of in opmaak zijn werden de jongste jaren gerealiseerd door de drie partijen"Thierry Cornette ( Open Zulte) onderstreepte ook dat de politieke agenda die op de bestuursploeg afkomt het resultaat is van de door de drie partijen genomen beslissingen. Rudy Vandermeeren (GVZ) vond het een mooi gebaar dat Open Zulte, na zes jaar goed bestuur en zelfs al behaalde deze partij de volstrekte meerderheid, hen verder de hand reikt. Ward Baeten (N-VA) uitte zijn tevredenheid omdat men verder de kans krijgt aan het beleid mee te werken. CD&V is als minderheidsfractie afgeslankt tot zes mandatarissen.(RMN)