Eigenlijk had Wouter al voor commotie gezorgd nog voor hij geïnstalleerd was, want hij heeft bij de minister van Binnenlands Bestuur een klacht ingediend tegen het feit dat de installatievergadering van de provincieraad in extremis was uitgesteld van maandag 3 naar donderdag 6 december. Hij bleef dan ook afwezig op die zitting en diende dus vandaag nog de eed af te leggen bij het begin van de zitting.

Dat deed hij feilloos, keurig in het pak overigens. Maar eens terug op zijn plaats werd hij iets minder netjes toen hij de oud-gedeputeerden Guido Decorte (CD&V), Franky De Block (SP.A) en Carl Vereecke (Open VLD) openlijk de mantel uitveegde. "Ik heb hier nu wel mijn plaatsje in deze politieke tempel, maar mijn ervaringen met het provinciebestuur zijn helemaal niet positief."

Hij doelde daarbij op een ontvangst die hij samen met zijn advocaat heeft gehad bij de drie voornoemden, naar aanleiding van het beroep dat hij had ingediend tegen de vergunning die door de stad Kortrijk werd verleend voor een nieuwe moskee op zijn grondgebied, de grootste van Vlaanderen volgens Wouter Vermeersch. Ontvangst waar hij blijkbaar bot had gevangen. "We werden hier wandelen gestuurd, maar zie : ik ben hier terug. De kiezer heeft me naar hier gestuurd." Meteen na zijn verkiezing had Wouter overigens in de pers al laten verstaan dat die verkiezing voor hem een duidelijk mandaat was van de kiezer om de moskee ook op provinciaal vlak te gaan bestrijden.

Terwijl hij overschakelde op een duidelijk anti-provinciediscours werd hij door voorzitter Christof Dejaegher (CD&V) onderbroken. "U hebt het hier over een dossier waar deze provincieraad niet voor bevoegd is. Mag ik vragen hiermee op te houden." Waarop Wouter Vermeersch het inderdaad niet meer had over zijn strijd tegen de moskee, maar over wél over de overbodigheid van de provincie als bestuursniveau, én van België. Een discours dat hij afrondde met "De provincie is dood, leve West-Vlaanderen ! Leve Vlaanderen ! Leve onze steden en gemeenten !"

"Toppunt van hypocrisie"

Hierop vroeg gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V), eveneens een Kortrijkzaan, het woord, om als raadslid met de grootste anciënniteit Wouter Vermeersch de levieten te lezen. "Ik zou toch willen pleiten voor enige sereniteit. Vanaf het eerste moment al trekt u hier ferm van leer, in een dossier dat eigenlijk van de stad Kortrijk is en waar deze provincieraad niet door gevat is. Maar ik vind het vooral het toppunt van hypocrisie dat u de provincies met de grond gelijk maakt terwijl u hier zelf in de provincieraad komt zitten. Ik roep u formeel tot de orde : laat ons hier op een democratische manier ons werk doen. U bent over de schreef gegaan !"

Ondertussen weet iedereen wel wie Wouter Vermeersch is. Of hij lang in deze provincieraad zal blijven valt nog af te wachten, want de man zal ongetwijfeld een prominente plaats innemen op de Vlaams-Belanglijsten voor 26 mei.