In het Spilliaert Huis in Oostende werd het nieuwe schepencollege voorgesteld. De toekomstige burgemeester is trots op het feit dat het nieuwe schepencollege uit vier mannen en vier vrouwen bestaat. Bij de bevoegdheden van de burgemeester komt ook nog toerisme, city marketing, communicatie en financiën en begroting.

Björn Anseeuw (N-VA) wordt eerste schepen, in tegenstelling tot wat de verwachtingen waren - Natacha Waldmann (Groen) was de favoriet voor die positie. Anseeuw wordt schepen van 'Openbaar Domein en Stadsvernieuwing' met onder meer afval- en parkeerbeleid. Ook Mobiliteit behoort tot zijn verantwoordelijkheid.

Silke Beirens (Groen) stond voor de eerste keer op een lijst, raakte meteen verkozen én wordt dus ook schepen. Zij krijgt de bevoegdheden 'Mens en Milieu'. Daarbij hoort onder meer leefmilieu en dierenwelzijn maar ook kinderopvang en gelijke kansen.

Kurt Claeys (Open VLD) blijft bevoegd voor 'Ruimte en Wonen'. Hij focust zich de komende bestuursperiode naast ruimtelijke ordening ook op wonen, stadsontwikkeling en onroerend erfgoed. Hij zal Bart Tommelein vervangen als burgemeester tot in mei. In die tijd neemt Danick Minne zijn taken als schepen over.

Toen een wagen van het openbaar domein de zeedijk opreed tijdens de voorstelling van het nieuwe college, stopte Bart Tommelein de auto. Hij riep zijn collega Björn Anseeuw erbij en stelde de mensen voor aan 'hun nieuwe baas'. © GL

Nog een nieuw gezicht is Charlotte Verkeyn (N-VA). Zij wordt verantwoordelijk voor 'Ondernemen': economie, werk, haven en luchthaven, kermissen en markten.

Bart Plasschaert (CD&V) was de laatste jaren een populaire schepen van Cultuur. Die bevoegdheid blijft hij behouden, en daar krijgt hij nu ook Jeugd bij en - hoe kan het ook anders als vader van zeilster Emma Plasschaert - Sport.

Hina Bhatti (Open VLD) is vandaag nog voorzitter van de gemeenteraad, maar wordt vanaf januari zesde schepen. Zij zal voortaan, als schepen van Burgerzaken, de Oostendse koppeltjes trouwen. Daarnaast krijg ze ook ceremonieën, erediensten en begrafenissen, toegankelijkheid en beleid voor mensen met een beperking onder haar hoede.

De jongste schepen is Maxim Donck (N-VA). Hij wordt schepen van 'Samenleven'. Hij zal zorgen voor de ontmoetingscentra, handhaving en preventie, de stadsmariniers en buurt- en wijkwerking.

En tot slot wordt Natacha Waldmann (Groen) voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en dus schepen van 'Welzijn en Zorg'. Ze focust zich onder meer op de zorgvereniging, het sociaal beleid, onderwijs en volksgezondheid.

Wouter De Vriendt van Groen zal vanaf januari de gemeenteraad voorzitten.

(GL)

In het Spilliaert Huis in Oostende werd het nieuwe schepencollege voorgesteld. De toekomstige burgemeester is trots op het feit dat het nieuwe schepencollege uit vier mannen en vier vrouwen bestaat. Bij de bevoegdheden van de burgemeester komt ook nog toerisme, city marketing, communicatie en financiën en begroting.Björn Anseeuw (N-VA) wordt eerste schepen, in tegenstelling tot wat de verwachtingen waren - Natacha Waldmann (Groen) was de favoriet voor die positie. Anseeuw wordt schepen van 'Openbaar Domein en Stadsvernieuwing' met onder meer afval- en parkeerbeleid. Ook Mobiliteit behoort tot zijn verantwoordelijkheid.Silke Beirens (Groen) stond voor de eerste keer op een lijst, raakte meteen verkozen én wordt dus ook schepen. Zij krijgt de bevoegdheden 'Mens en Milieu'. Daarbij hoort onder meer leefmilieu en dierenwelzijn maar ook kinderopvang en gelijke kansen.Kurt Claeys (Open VLD) blijft bevoegd voor 'Ruimte en Wonen'. Hij focust zich de komende bestuursperiode naast ruimtelijke ordening ook op wonen, stadsontwikkeling en onroerend erfgoed. Hij zal Bart Tommelein vervangen als burgemeester tot in mei. In die tijd neemt Danick Minne zijn taken als schepen over.Nog een nieuw gezicht is Charlotte Verkeyn (N-VA). Zij wordt verantwoordelijk voor 'Ondernemen': economie, werk, haven en luchthaven, kermissen en markten.Bart Plasschaert (CD&V) was de laatste jaren een populaire schepen van Cultuur. Die bevoegdheid blijft hij behouden, en daar krijgt hij nu ook Jeugd bij en - hoe kan het ook anders als vader van zeilster Emma Plasschaert - Sport.Hina Bhatti (Open VLD) is vandaag nog voorzitter van de gemeenteraad, maar wordt vanaf januari zesde schepen. Zij zal voortaan, als schepen van Burgerzaken, de Oostendse koppeltjes trouwen. Daarnaast krijg ze ook ceremonieën, erediensten en begrafenissen, toegankelijkheid en beleid voor mensen met een beperking onder haar hoede.De jongste schepen is Maxim Donck (N-VA). Hij wordt schepen van 'Samenleven'. Hij zal zorgen voor de ontmoetingscentra, handhaving en preventie, de stadsmariniers en buurt- en wijkwerking.En tot slot wordt Natacha Waldmann (Groen) voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en dus schepen van 'Welzijn en Zorg'. Ze focust zich onder meer op de zorgvereniging, het sociaal beleid, onderwijs en volksgezondheid.Wouter De Vriendt van Groen zal vanaf januari de gemeenteraad voorzitten.(GL)