Veel officiële communicatie is er hierover nog niet en dat is ook begrijpelijk, want de gesprekken zijn nog aan de gang. "Sinds de afkondiging van ons bestuursakkoord zijn wij met onze twee coalitiepartners SP.A en Open VLD hard aan het werk met de verdere concretisering van ons programma, waar ook heel cijferwerk komt bij kijken", zegt burgemeester Kris Declercq, die het draaiboek heel stevig in de hand houdt. "Pas daarna zullen we tot een concrete bevoegdheidsverdeling onder de schepenen komen, en het is onze bedoeling hierover pas kort voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad, op maandag 7 januari, te communiceren."
...

Veel officiële communicatie is er hierover nog niet en dat is ook begrijpelijk, want de gesprekken zijn nog aan de gang. "Sinds de afkondiging van ons bestuursakkoord zijn wij met onze twee coalitiepartners SP.A en Open VLD hard aan het werk met de verdere concretisering van ons programma, waar ook heel cijferwerk komt bij kijken", zegt burgemeester Kris Declercq, die het draaiboek heel stevig in de hand houdt. "Pas daarna zullen we tot een concrete bevoegdheidsverdeling onder de schepenen komen, en het is onze bedoeling hierover pas kort voor de installatie van de nieuwe gemeenteraad, op maandag 7 januari, te communiceren."Op het eerste gezicht lijkt het een beetje vreemd dat men zoveel tijd nodig heeft om die bevoegdheden toe te wijzen, want de realiteit is dat het bestaande schepencollege straks gewoon doorgaat, met aftrek van die verplichte ene schepen minder, weliswaar. Maar dat viel gemakkelijk, aangezien Groen met zijn ene schepen eruit ligt en dus enkel de bevoegdheden van Filiep Bouckenooghe openvallen.Maar zo simpel is het dus niet, de oefening wordt veel grondiger gemaakt en dat heeft allicht veel te maken met het feit dat er toch wel vrij veel schepenwissels zijn voorzien, wellicht zelfs vijf in het totaal. Twee ervan zijn over de partijgrenzen heen en zijn in het licht daarvan ook al officieel beschreven en ondertekend: op 1 januari 2021 maakt SP.A'er Henk Kindt plaats voor nieuwkomer Tom Vandenkendelaere van CD&V, en een jaar voor de verkiezingen van 2024 komt Open VLD met Piet Delrue in het schepencollege binnen op de plaats van José Debels. Die zal er dan 62 zijn en met pensioen gaan, iets wat helaas nog niet zal kunnen voor Henk.Maar daarmee is niet alle ambitie binnen CD&V gekanaliseerd. Denken we maar aan Astrid Deceuninck, het fameuze 'wit konijn' dat de tweede plaats kreeg en het met 1.630 stemmen lang niet slecht deed. Zowel binnen CD&V als in de hele gemeenteraad is ze na Kris Declercq de tweede verkozene in rangorde, dus is het ergens logisch dat dit ook omgezet wordt in een schepenmandaat. Toch is het Tom Vandenkendelaere die als eerste wordt ingeschoven. "Een keuze die volledig gestoeld is op de betere persoonlijke stemmenscore van Tom", motiveert Kris Declercq.Naast Astrid Deceuninck zijn er nog wel enkele nieuwkomers die in aanmerking kunnen komen : Mieke Vanbrussel, op vandaag nog voorzitter van de cultuurraad, Francis Debruyne en Matthijs Samyn behaalden allen meer dan duizend stemmen. Maar ook nieuwelingen van de vorige keer die toen geen plaats kregen wegens het slechte CD&V-resultaat staan nog op de wachtlijst, en hier is Stefaan Van Coillie uit Oekene allicht de duidelijkste kandidaat.Hópen nieuw talent dus, en dat kan maar ontluiken wanneer er binnen CD&V in de komende bestuursperiode bijkomend enkele wissels worden voltrokken. In die optiek voert Kris Declercq al een aantal weken zogenaamde biechtstoelgesprekken, waarna dan een scenario zal worden opgesteld. Voorlopig wordt hier nog niet uit de biecht geklapt, al zijn, als we naar de leeftijden kijken, ondertussen al een aantal zaken duidelijk. Zo bevestigt Marc Vanwalleghem, op vandaag 65, dat hij de volle bestuursperiode niet meer zal uitdoen. "Maar wanneer ik zal wijken en wie er in mijn plaats komt, dat is nog niet bepaald. Wat dat laatste betreft veronderstel ik wel dat er in het nieuwe plaatje opnieuw iemand van de landbouwstand binnenkomt." Namen worden nog niet genoemd, maar we tippen op Stefaan Van Coillie. Ook Griet Coppé, op vandaag 61, houdt er rekening mee dat het het voor haar geen volle zes jaar wordt.Twee wissels lijken er dus zo goed als zeker aan te komen, maar mogelijks zit er ook nog een derde in de pipeline : Dirk Lievens is immers ongeveer even oud als Griet Coppé en kijkt mogelijk dus ook tegen een gedeeld mandaat aan. Voor het departement cultuur zijn er met Mieke Vanbrussel en Astrid Deceuninck alvast gegadigden. Het zou de bedoeling zijn dat de interne wissels bij CD&V tegelijk worden voltrokken, allicht halfweg de bestuursperiode.