Het enige lid met ervaring is Michel Vincke (SP.A). Hij behoudt financiën, tewerkstelling en gemeentelijk onderwijs en wordt ook bevoegd voor het sociaal beleid.
...

Het enige lid met ervaring is Michel Vincke (SP.A). Hij behoudt financiën, tewerkstelling en gemeentelijk onderwijs en wordt ook bevoegd voor het sociaal beleid.Wim Aernoudt (N-VA) krijgt de bevoegdheid over huisvesting, ruimtelijke ordening, milieu en huisvuilDries Depoorter (Open VLD) heeft lokale economie, landbouw, ontwikkelingssamenwerking en sport.Geert Deschacht (Open VLD) wordt bevoegd voor openbare werken, onderhoud groen, nutsvoorzieningen, waterlopen en begraafplaatsenAnn Bentein (Open VLD) heeft vooral bevoegdheden in de zogenoemde zachte sector: cultuur, bibliotheek, erfgoed. Maar eveneens feestelijkheden, toerisme en jeugd.Gauthier Defreyne is als burgemeester uiteraard bevoegd voor het algemeen beleid, politie en brandweer. Ook burgerlijke stand en bevolking, mobiliteit, personeel en dergelijke behoren tot zijn takenpakket.(AN)