Sam Vancayseele (Groen) was nog steeds misnoegd over de vorige gemeenteraad. Het stadsbestuur had vaag geantwoord op zijn vraag welke bomen binnen het plan van de Leet zullen verdwijnen, terwijl 's anderendaags een hele rij bomen aan het Iers Kruis tegen de vlakte ging. Het jonge oppositielid vroeg dan ook hoeveel bomen er al gekapt werden deze legi...

Sam Vancayseele (Groen) was nog steeds misnoegd over de vorige gemeenteraad. Het stadsbestuur had vaag geantwoord op zijn vraag welke bomen binnen het plan van de Leet zullen verdwijnen, terwijl 's anderendaags een hele rij bomen aan het Iers Kruis tegen de vlakte ging. Het jonge oppositielid vroeg dan ook hoeveel bomen er al gekapt werden deze legislatuur en of het voornemen van het stadsbestuur om 100.000 bomen te planten dan wel de netto-hoeveelheid. "In het plan van 2018 zouden in totaal 35 bomen behouden blijven en 78 gerooid worden", zegt Ives Goudeseune. "Ons uitgangspunt was het behouden van zoveel mogelijk waardevolle bomen en een voldoende groot bomenbestand. Er zijn echter ook wat bomen en struiken aanwezig die geen bijdrage leveren aan een kwalitatief bomenbestand en sommige plaatsen zeer dicht en donker maken. In oktober 2020, net voor de aanvang van de werken op dinsdag 6 oktober, was bij het uitzetten van de nieuwe padenstructuur in het Astridpark de insteek van het stadsbestuur nog steeds om zoveel mogelijk rekening te gehouden met het bestaande bomenbestand. Hierbij wordt ook de doorwortelbare ruimte van de bomen maximaal behouden. De aannemer moet tijdens de werken rekening gehouden met de beschermvoorschriften. Uiteindelijk zijn er 53 bomen gerooid of 25 minder dan het door uw partij goedgekeurd plan van 3 december 2018.""De visie van het stadsbestuur is om gekapte bomen één op één te vervangen. De vervanging wordt uitgevoerd in het eerst volgende plantseizoen volgend op het kappen. Er werden 666 bomen aangeplant tijdens de winter 2019-2020 door de groendienst, exclusief geboortebomen", aldus Goudeseune. "Op de vraag of het stadsbestuur zal streven naar een netto van 100.000 bomen, is het antwoord ja." (TOGH)