"Er werd bewust voor gekozen om niet te vertrekken vanuit een klassieke bevoegdheidsverdeling zoals we die tot nu toe hebben gekend. Enerzijds was er teveel versnippering wat efficiëntie niet in de hand werkte én anderzijds blijkt in de praktijk meer en meer dat er op het niveau van het College steeds meer nood is om beleidsthema's te clusteren en geïntegreerd te bekijken. Daarom kies ik ervoor om elke schepen een duidelijke titel mee te geven die meteen aangeeft voor welk pakket hij of zij verantwoordelijk is. Nieuw is ook dat de schepenen steeds in tandem met een collega schepen zullen samenwerken zodat er ook telkens een back-up is. Het College blijft uiteraard een collegiaal orgaan waar de beslissingen samen worden genomen maar door de bevoegdheden op deze manier te verdelen, is de nieuwe ploeg er van overtuigd dat ze beter gewapend zijn om de vele uitdagingen waarvoor we als bestuur staan aan te pakken. Daarnaast is deze heroriëntatie van de bevoegdheden van de schepenen ook een voorbode van een gewijzigde, nog meer slagkrachtige...