Nieuw Oostkamps schepencollege gekend

Jan de Keyser is terug burgemeester van Oostkamp. © Foto GST
Redactie KW

Na de verkiezingen van 14 oktober was het duidelijk dat de CD&V, met een absolute meerderheid, alle schepenmandaten binnen de partij zou houden. Vanaf 15 oktober is er per direct gewerkt aan de verdeling en invulling van de schepenmandaten.

“Er werd bewust voor gekozen om niet te vertrekken vanuit een klassieke bevoegdheidsverdeling zoals we die tot nu toe hebben gekend. Enerzijds was er teveel versnippering wat efficiëntie niet in de hand werkte én anderzijds blijkt in de praktijk meer en meer dat er op het niveau van het College steeds meer nood is om beleidsthema’s te clusteren en geïntegreerd te bekijken. Daarom kies ik ervoor om elke schepen een duidelijke titel mee te geven die meteen aangeeft voor welk pakket hij of zij verantwoordelijk is. Nieuw is ook dat de schepenen steeds in tandem met een collega schepen zullen samenwerken zodat er ook telkens een back-up is. Het College blijft uiteraard een collegiaal orgaan waar de beslissingen samen worden genomen maar door de bevoegdheden op deze manier te verdelen, is de nieuwe ploeg er van overtuigd dat ze beter gewapend zijn om de vele uitdagingen waarvoor we als bestuur staan aan te pakken. Daarnaast is deze heroriëntatie van de bevoegdheden van de schepenen ook een voorbode van een gewijzigde, nog meer slagkrachtige werking van onze organisatie.” Aldus burgemeester Jan de Keyser.

Het Nieuwe College

Burgemeester is terug Jan de Keyser. Hij staat in voor het algemeen beleid en de coördinatie van de strategische planning. Naast de klassieke taken van de burgemeester inzake veiligheidsdiensten en communicatie & participatie zal hij ook ruimtelijke ordening, financiën en lokale economie/landbouw voor zijn rekening nemen. Tevens zal hij ook het voorzitterschap van het directiecomité Autonoom Gemeentebedrijf Oostkamp opnemen.

Els Roelof wordt eerste schepen en schepen van beleid publieke ruimte, wonen en werken. Onder de bevoegdheden van Els vallen o.a. visie op de publieke ruimte, visie Oostkamp 2030, milieu en afvalbeleid, duurzaamheid (en de SDG’s), wonen & huisvesting, Netwerk, Woonwinkel, Wijk-werken,…

Katrien Talloen wordt schepen van organisatie & dienstverlening. Katrien zal zich voortaan verdiepen in de pakketten personeel, preventie & veiligheid op het werk, dienstverlening, ICT & digitalisering, archief. Daarnaast wordt ze ook bevoegd voor burgerzaken en alles wat daarbij komt kijken.

Het nieuwe College is er zich van bewust dat het een gedurfde én uitdagende keuze is om de bevoegdheden op deze manier te clusteren

Delphine Roels wordt schepen van beheer publieke ruimte. Delphine wordt verantwoordelijk voor o.a. openbare werken, water, groen, mobiliteit, …

Sebastian Vande Ginste wordt schepen van sociale zaken. Sebastian neemt het volledige sociale pakket voor zijn rekening en zal na de formele integratie van het OCMW, waarin Oostkamp een pionier was, het nieuwe lokaal sociaal beleid vorm geven. Dit omvat zowel de klassieke individuele dienstverlening als de nieuwe manieren om een toekomstgericht sociaal beleid uit te bouwen zoals de verzelfstandiging van het WZC Ter Luchte. Sebastian wordt ook voorzitter van het Bijzonder comité van de sociale dienst en RvB AGB.

Nieuwkomer Sam Vande Caveye wordt schepen van vrije tijd. Als nieuw gezicht krijgt Sam meteen een boeiend pakket dat zowel sport, cultuur, jeugd als recreatie omvat.

Geert Pyfferoen wordt de nieuwe schepen van Patrimonium. Geert zal instaan voor de beleidsmatige opvolging van het facility management, overheidsopdrachten & aankoopbeleid, kerkfabrieken, begraafplaatsen. In een eerste reactie op zijn schepenambt weet Geert Pyfferoen te vertellen: ” Ik ga vanaf januari part Time gaan werken om genoeg tijd vrij te maken om mijn nieuwe taak als schepen te kunnen uitoefenen, want ik weet dat een full time job, gecombineerd met een schepen mandaat niet mogelijk is als je de dossiers goed wil opvolgen, maar ik heb er zin in.”

Tweetal vervangingen

In de loop van de legislatuur 2019- 2025 worden ook een tweetal vervangingen voorzien om de verdere vernieuwing en verjonging de nodige kansen te geven.

Op 1 januari 2023 zal huidig CD&V-jongerenvoorzitter Toben Braeckevelt, parlementair medewerker en actief in het feestcomité Moerbrugge schepen Geert Pyfferoen opvolgen.

Op 1 juli 2023 zal schepen Katrien Talloen, na ruime staat van dienst als schepen de fakkel doorgeven aan haar Waardamse collega Nel Thieren nu nog student TEW aan KULeuven en oud-leidster van VKSJ.

Naast de leden van het College is ook de voorzitter van de Gemeente- en OCMW-raad een belangrijke functie binnen het bestuur. De voorzitter moet de vergaderingen in goede banen leiden en er voor zorgen dat er op een correcte manier van gedachten kan worden gewisseld. Voor de eerste keer in de geschiedenis zal Oostkamp een vrouwelijke voorzitter hebben, raadslid Liesbeth Gellinck. Ze is projectleider VLM, actief in Tope en tevens natuurgids en erfgoedliefhebber.

Jan de Keyser : “Het nieuwe College is er zich van bewust dat het een gedurfde én uitdagende keuze is om de bevoegdheden op deze manier te clusteren, maar de ploeg is er van overtuigd dat de inwoners er de komende jaren de vruchten zullen kunnen van plukken. Het nieuwe College staat alvast te popelen om met de inwoners, de gemeenteraad, het managementteam én alle medewerkers samen aan de slag te gaan! We hebben immers samen een boeiende opdracht: verder samen werken aan de strafste gemeente in Vlaanderen. De krachtlijnen worden de komende maanden uitgewerkt tot een bestuursprogramma met een meerjarenbudget.”

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.