Nieuw Mestactieplan MAP 5 : uitrijregeling in onze polders wijzigt niet

Redactie KW

Dit werd door Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) in het Vlaams Parlement bevestigd na een vraag dienaangaande van Bart Dochy (CD&V). Die toonde zich met het antwoord alvast bijzonder tevreden.

Ook Wilfried Vandaele (N-VA) ondervroeg in de commissie Leefmilieu minister Schauvliege over MAP 5, het nieuwe Vlaamse Mestactieplan, dat sinds 19 maart is goedgekeurd door de Europese Commissie. Hij wou meerbepaald weten hoe het nu zal zitten met de zogenaamde derogatieregeling, die in bepaalde gevallen en omstandigheden uitzonderingen toelaat op de regels. “Wijkt de derogatieregeling voor MAP 5 af van die van MAP 4? Zoja, op welke punten is dat dan ? Hoe ziet u het tijdspad om die derogatieregeling alsnog in 2015 van toepassing te laten worden ?”

“Tijdens ons gesprek met de Europese Commissie hebben wij een formele aanvraag ingediend om te kunnen afwijken van de maximale bemestingsnorm voor de nieuwe planperiode. De inhoud van de derogatie is gelijkaardig aan de derogatie die we hebben gekend van januari 2011 tot 31 december 2014”, antwoordde minister Schauvliege, die meegaf dat 25 juni een belangrijke datum wordt, omdat dan het eerstvolgende Nitraatcomité bijeenkomt. Wilfried Vandaele hoopte alvast dat dit dan inderdaad zal betekenen dat onze boeren tegen halfweg 2015 zullen weten waar ze staan.

In de polders weten ze het al, want minister Schauvliege antwoordde aan Bart Dochy dat er geen voorstellen of plannen zijn om de huidige uitrijregeling daar te veranderen. “Logisch”, vindt Bart Dochy, “want in dit gebied is de problematiek van de stikstofuitspoeling relatief beperkt . Die gebieden kennen eigenlijk niet het grote probleem van de nitraatverontreiniging in het oppervlaktewater ten gevolge van de bemesting. Die uitrijregeling werkt er goed, en we hebben er dus alle baat bij dat dit zo blijft.”

(JRE)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.