Het afgelopen jaar werd er achter de schermen hard gewerkt en nagedacht om tot een nieuw logo en een nieuwe huisstijl te komen voor de gemeente. In het voorjaar werd een oproep gedaan naar de bevolking om daarover samen te brainstormen en dan vervolgens met die ideeën verder aan de slag te gaan. Tijdens de workshop werden de inwoners sterk betrokken bij de uitwerking van het nieuwe, hedendaagse imago en d...

Het afgelopen jaar werd er achter de schermen hard gewerkt en nagedacht om tot een nieuw logo en een nieuwe huisstijl te komen voor de gemeente. In het voorjaar werd een oproep gedaan naar de bevolking om daarover samen te brainstormen en dan vervolgens met die ideeën verder aan de slag te gaan. Tijdens de workshop werden de inwoners sterk betrokken bij de uitwerking van het nieuwe, hedendaagse imago en de daarbij horende huisstijl. In zaal Pax kwamen een 20-tal inwoners samen en daar werden de fundamenten gelegd voor de verdere uitwerking.Daarna werd een stuurgroep opgericht in samenwerking met een gespecialiseerd extern bureau. De stuurgroep bestond uit volgende mensen: Yves Lambrecht, Heleen Vullers, Gunther Simons, Bernard Vanmeerhaeghe en Sofie De Clerck. Zij werkten samen met het bureau voor creatieve communicatie Kliek uit Tielt. Vier kernwaarden kwamen duidelijk naar voren. Dentergem als aangename woongemeente, sociale en dynamische gemeente met een sterk verenigingsleven, gemeente met een open en toegankelijk bestuur en een gemeente die streeft naar actievere communicatie.Het logo is ontworpen in de kleuren groen en blauw: het groen staat voor landelijke gemeente (Baliekouter, Meikesbos...) en de integratie gemeente-OCMW, het blauw staat voor de waterwegen (Leie, Mandel...). Deze kleuren waren ook terug te vinden op het vroegere 'wapenschild'.De slogan 'Dentergem denderend wonen' laat ons weten dat het prachtig en leuk wonen is in het dorp en 'denderend' is eveneens een woordspeling met Dentergem. Het blauwe boogje onder de groene 'd' symboliseert een dorp in beweging met een knipoogje naar een 'smiley'.Het resultaat is eenvoudig en stijlvol. Dit resultaat is geen eindpunt maar een begin om het logo te integreren in de Dentergemse samenleving. Tijdens een eerste fase wordt het logo geïntegreerd in het mailverkeer, het drukwerk, Instagram en in nieuwe huisstijldragers. Bij een volgende fase komen de dienstwagens en de kledij aan bod. In 2020 past men de website aan en in 2021 het infomagazine.(BB)