Een heleboel thema's die de Diksmuidelingen echt bezighouden komen aan bod. Daarbij springt vooral in het oog dat het oude zwembad niet op de private markt zal worden gegooid, maar dat alle inwoners inspraak krijgen over de toekomstige publieke invulling ervan.
...

Een heleboel thema's die de Diksmuidelingen echt bezighouden komen aan bod. Daarbij springt vooral in het oog dat het oude zwembad niet op de private markt zal worden gegooid, maar dat alle inwoners inspraak krijgen over de toekomstige publieke invulling ervan.Burgemeester Lies Laridon (CD&V) benadrukt dat de nieuwe legislatuur verder wil bouwen aan de uitstraling van Diksmuide als stad die iedereen ademruimte geeft, waar elke inwoner zich gelukkig en thuis voelt. "De voorbije legislatuur hebben we de grote krijtlijnen uitgetekend en onder meer de aanleg van de Grote Markt, het nieuwe zwembad, de sporthal... gerealiseerd" klinkt het. "Nu hebben we een constructief programma opgesteld op basis van onze beide partijprogramma's rond 8 thema's met 86 punten die elke inwoner bezighouden."'Koop met plezier bij je lokale winkelier' belangt elke Diksmuideling aan. De kleinhandelszone in Esen komt eraan, waardoor Diksmuidelingen in de toekomst niet meer naar andere steden hoeven te rijden. Het winkelaanbod in die zone zal complementair en versterkend zijn met de middenstandszaken in het centrum. "We zullen een detailhandelsvisie laten opmaken om onze stad op dat vlak meer leven in te blazen" zegt de burgemeester. "We zullen de terrassentaks afschaffen, die ons op jaarbasis amper 16.000 euro opbrengt, maar waar wel veel werk inkruipt. Wel zullen we er streng op toezien dat de ondernemers de normen voor terrassen respecteren. We willen een uniforme uitstraling met parasols in dezelfde zandkleur. Momenteel wil Erfgoed geen vaste terrasconstructies toelaten, maar daarover zullen we opnieuw proberen te onderhandelen. We zijn ook blij dat we een primeur kunnen aankondigen: de uitbater van Petit Paris zal met zijn vrouw en dochter café 't Gouden Mandeken opnieuw openen!"Met het tweede thema 'Wonen aan de groene zee' wil het bestuur praktische zaken verbeteren zoals meer vuilnisbakken en bladkorven aanschaffen, er zal worden geëxperimenteerd met ondergrondse vuilnisbakken in nieuwe wijken, er komt camerabewaking bij glas- en kledingcontainers, sensibiliseringscampagnes... Het derde thema belooft 'Fijn fietsen' in Diksmuide. "De fietstrend zit overal in de lift" zegt schepen Martin Obin (CD&V). "We zullen meer budget investeren in de aanleg van extra fietspaden en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Aan het station wordt een fietsverhuursysteem uitgerold en we hebben ook mobiele fietsstallingen aangekocht voor o.a. evenementen. We proberen subsidies binnen te halen voor een mobipunt aan het station om het diverse aanbod aan vervoersmogelijkheden aan te geven." Hiermee komt schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) bij het volgende thema, 'Mobiliteit': "We willen het zware verkeer bannen uit Diksmuide, en daar zal de zuidwestelijke omleidingsweg die eindelijk in de pipeline zit, flink bij helpen. We voorzien ook 3 miljoen euro voor de renovatie van onze landelijke wegen en 1,250.000 euro om onze voet- en wandelpaden te verbeteren. In het centrum willen we extra parkinggelegenheid realiseren." Het vijfde thema heet 'Bouwen aan een betere stad'. Schepen Marc De Keyrel (CD&V) wijst op de impact van de realisatie van grote kleppers zoals sportpark De Pluimen, de renovatie van het stadhuis en de Grote Markt: "Dat trekt projectontwikkelaars aan. Aandachtspunten voor ons bestuur zijn o.a. beter internet op het platteland, overschakelen naar duurzame openbare ledverlichting, de realisatie van een nieuwe evenementenhal op de site Boterhalle, de zorgsite naast WZC Yserheem..."Met het thema 'trotse inwoners, nieuwsgierige bezoekers' wil Diksmuide via citymarketing haar sterke troeven meer in de verf zetten (zoals activiteiten op en rond het water) en via toeristische promotieacties ook kustgangers aantrekken. Het thema 'In Diksmuide zorgen we voor elkaar' legt het accent op Diksmuide, waar jong en oud samenleven. Daarvoor wordt onder meer de leefbaarheid in de buurten onderzocht, een buddywerking uitgebouwd voor psychisch kwetsbare mensen, worden nieuwe initiatieven genomen voor een betere dienstverlening rond schuld- en budgetbeheersing... Er komt een online communicatieplatform voor jongeren, speelruimtes in elk dorp...Het laatste thema 'Diksmuidelingen aan het roer' besteedt aandacht aan elk dorp. "Daar denken we aan inspraak en participatie op een vrijere manier, waarbij we afstappen van het klassieke stramien" stelt de burgemeester. We starten met een concreet participatiesproject: de nieuwe invulling van het oude zwembad De Kupe. Daar laten we onze inwoners zelf invulling geven aan deze locatie, maar uiteraard kunnen we geen luchtkastelen bouwen. De gronden van het zwembad zullen dus niet worden verkaveld! Intussen zullen we daar af en toe evenementen organiseren, zoals met Halloween. Verder zullen we de totale subsidiepot voor onze verenigingen verdubbelen, want die brengen leven in onze stad." (MVDP)