De Brugse afdeling van de Jongsocialisten verkoos donderdag een nieuw bestuur. Sam de Pape volgt daarbij zichzelf op als voorzitster. De twintig jarige studente Toegepaste Economische Wetenschappen aan de VUB kijkt er alvast naar uit om er terug in te vliegen. Net als andere verenigingen uit het jeugdwerk hebben ook de Jongsocialisten heel wat activiteiten moet annuleren door de Corona crisis. "Het wordt een hele uitdaging om het nieuwe werkjaar te vullen met activiteiten die Corona proof zijn, maar met de creativiteit van dit bestuur zullen we daar zeker in slagen. We hopen onze leden ook nu weer te kunnen trakteren op een gezonde mix van politieke-, culturele- en sportieve activiteiten. Daarnaast willen we vormingen en lezingen aanbieden via webinars.", laat de Pape weten.

Dat creatieve bestuur wordt verder aangevuld met Korneel Defieuw (21) als ondervoorzitter. Romy Vermeulen (20) is de nieuwe penningmeester. Nills van Iseghem (22) is er bestuurslid. Tot slot neemt ook provincieraadslid Tom Willems (29) terug plaats in het bestuur. Ditmaal als bestuurslid. Als oud-voorzitter van de Brugse Jongsocialisten zorgt hij voor de ervaring. "Na een jaar van afwezigheid om mij te richten op mijn mandaat in de provincie ben ik nu voldoende ingewerkt en wil ik me nog een laatste werkjaar nuttig maken voor onze jongerenafdeling.", aldus Willems. Je kunt lid blijven bij de Jongsocialisten tot je 31ste.

De Brugse afdeling van de Jongsocialisten verkoos donderdag een nieuw bestuur. Sam de Pape volgt daarbij zichzelf op als voorzitster. De twintig jarige studente Toegepaste Economische Wetenschappen aan de VUB kijkt er alvast naar uit om er terug in te vliegen. Net als andere verenigingen uit het jeugdwerk hebben ook de Jongsocialisten heel wat activiteiten moet annuleren door de Corona crisis. "Het wordt een hele uitdaging om het nieuwe werkjaar te vullen met activiteiten die Corona proof zijn, maar met de creativiteit van dit bestuur zullen we daar zeker in slagen. We hopen onze leden ook nu weer te kunnen trakteren op een gezonde mix van politieke-, culturele- en sportieve activiteiten. Daarnaast willen we vormingen en lezingen aanbieden via webinars.", laat de Pape weten.Dat creatieve bestuur wordt verder aangevuld met Korneel Defieuw (21) als ondervoorzitter. Romy Vermeulen (20) is de nieuwe penningmeester. Nills van Iseghem (22) is er bestuurslid. Tot slot neemt ook provincieraadslid Tom Willems (29) terug plaats in het bestuur. Ditmaal als bestuurslid. Als oud-voorzitter van de Brugse Jongsocialisten zorgt hij voor de ervaring. "Na een jaar van afwezigheid om mij te richten op mijn mandaat in de provincie ben ik nu voldoende ingewerkt en wil ik me nog een laatste werkjaar nuttig maken voor onze jongerenafdeling.", aldus Willems. Je kunt lid blijven bij de Jongsocialisten tot je 31ste.