Het stadsbestuur plant de komende vijf jaar 28,5 miljoen aan investeringen waarvan al voor 7,4 miljoen in 2020. "Zowat de helft van onze geplande investeringen willen we realiseren met eigen middelen", zegt schepen Jan Verfaillie (CD&V). "Het huidige schuldsaldo van 26 miljoen euro willen we terzelfdertijd afbouwen. We bouwen geen luchtkastelen en hebben een haalbaar meerjarenplan uitgedokterd dat via het digitale buurtnetwerk Hoplr getoetst werd aan de mening van enkele honderden gezinnen. Ons plan kreeg een gemiddelde score van 7,34/10."
...

Het stadsbestuur plant de komende vijf jaar 28,5 miljoen aan investeringen waarvan al voor 7,4 miljoen in 2020. "Zowat de helft van onze geplande investeringen willen we realiseren met eigen middelen", zegt schepen Jan Verfaillie (CD&V). "Het huidige schuldsaldo van 26 miljoen euro willen we terzelfdertijd afbouwen. We bouwen geen luchtkastelen en hebben een haalbaar meerjarenplan uitgedokterd dat via het digitale buurtnetwerk Hoplr getoetst werd aan de mening van enkele honderden gezinnen. Ons plan kreeg een gemiddelde score van 7,34/10." Grootste uitdaging is de verdere ontwikkeling van de Suikersite. "Een voorzichtige rekensom, gebaseerd op 450 woongelegenheden die daar de volgende 10 jaar worden opgetrokken, leert ons dat het inwonersaantal in die periode van 12.000 naar 13.000 zou stijgen", rekent burgemeester Roose voor. "Momenteel zijn er 130 woongelegenheden vergund waarvan een honderdtal in aanbouw: 28 rijwoningen, een appartementsblok met 9 wooneenheden en de Suikertoren telt er ook nog eens 70. Daarnaast zijn er kleinschalig bouwprojecten in vijf deelgemeenten. We zetten ook in op 'woonverdichting' met extra woningen in bepaalde verkavelingen en hoogbouw. In het Suikerpark willen we als eerste stad in de Westhoek een warmtenet installeren dat we later willen aansluiten op andere stadsdelen. We denken ook na over nieuwe methodes voor de afvalophaling." "Op termijn heeft die forse groei een impact op het verkeer. In ons mobiliteitsplan trekken we 8,7 miljoen euro uit voor de renovatie van plattelandswegen, vooral wegen die de deelgemeenten onderling verbinden. Fietsers en voetgangers staan daarbij centraal. Er komt een fietsersbrug over het kanaal Duinkerke-Nieuwpoort, eentje aan de Vaartstraat die de Suikersite en de industriezone met het centrum verbindt en eentje die de Voetbalstraat verbindt met de Nieuwpoortkeiweg. De dossiers om een aantal fietspaden aan te pakken richting De Panne (N35), Diksmuide (Rousdammestraat), Ieper (N8) en het bedrijvenpark zijn zo goed als klaar", gaat de burgemeester verder. De stationsomgeving wordt omgevormd tot een veilig mobiliteitsknooppunt met een nieuwe spoorwegparking, perronverhogingen en afsluitbare fietsenstallingen tegen diefstal. Het plein vooraan wordt een groene zone. Rond het historische centrum komen twee parkeereilanden voor langdurig parkeren voor een betere parkeerrotatie.Meer inwoners betekent ook meer kinderen en jongeren. Daarom wil de stad ook verder investeren in jeugd, sport en cultuur. Er gaat 6,3 miljoen euro naar de nieuwe muziekacademie in het Suikerpark. De grootste jeugdverenigingen en de jeugddienst krijgen een onderkomen in het nieuwe jeugddorp aan het sportpark. Kostenplaatje: 1,5 miljoen euro. De nieuwe indoortennishal en een multifunctionele ruimte voor diverse verenigingen zal 2,4 miljoen euro opslorpen. In de renovatie van het kinderbegeleidingstehuis Zonnewende investeert de stad 5,8 miljoen, waarvan 3,3 miljoen gesubsidieerd wordt.Ook toerisme wordt niet vergeten. Een nieuwe lift moet de 2de en 3de verdieping van het Spaans Paviljoen voor iedereen toegankelijk maken. De uitkijkpost van de Sint-Niklaastoren en het autokampeerrterrein aan het sportpark zullen volgende zomer klaar zijn. Op de planning staan verder nog een onbemand onthaalpunt aan de Sint-Karelsmolen, de heroriëntatie van de gemeenteschool in Steenkerke en de herbestemming van de kerk in Vinkem.