Net geen 40 procent van Pittemse inwoners staat open voor fusie: “Duidelijke voorkeur voor Ardooie”

Christophe Vancoillie kan duidelijke conclusies trekken uit de enquête. © (foto JG)
Redactie KW

Enkele maanden geleden hield oppositiepartij NieuwPittemEgem een enquête rond de eventuele fusie met een andere stad of gemeente. De resultaten zijn nu bekend en het blijkt dat iets meer dan een derde van de inwoners van Pittem een fusie wel genegen is.

Van 6 mei tot 15 juni organiseerde oppositiepartij NPE (NieuwPittemEgem) een enquête om te polsen naar hoe de Pittem- en Egemnaren staan tegenover een eventuele fusie met een andere stad of gemeente. “De respons was alvast overweldigend”, vertelt fractieleider Christophe Vancoillie. “Liefst 908 personen vulden onze enquête in, onder wie 559 Pittemnaren en 175 Egemnaren. Ook 174 personen van buiten onze gemeente gaven hun mening.”

“Bij het bepalen van de resultaten lieten we deze laatste buiten beschouwing omdat we wilden peilen naar de mening van de eigen inwoners. Deze mooie respons bewijst nog maar eens dat onze inwoners en bij uitbreiding ook die van onze buurgemeenten en steden betrokken willen worden bij de beslissingen als het gaat over ingrijpende wijzigingen.”

Derde blijft tegen

“Wanneer we de cijfers bekijken, valt een duidelijke verschuiving op ten opzichte van onze eerdere bevraging in 2020. Daar waar toen amper 15 % een fusie zag zitten is nu 39,4 % voorstander. Zowat 33,2 % blijft absoluut tegen en 27,3 % heeft geen uitgesproken mening. Deze verandering heeft volgens ons te maken met het feit dat het thema, na de plannen van Wingene en Ruiselede om te fusioneren, nu volop in de actualiteit is en er openlijk over gepraat en over nagedacht wordt.”

“Als we kijken naar wanneer de mensen de eventuele fusie willen gerealiseerd zien, wil 33,4 % dit zo snel mogelijk, maar wel na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. 28,2 % wil dit zelfs voor oktober 2024 en slechts 12,4 % wil een fusie met alle middelen tegenhouden.”

“Uit de cijfers blijkt ook duidelijk dat de burger wil gehoord worden bij een dergelijke beslissing. 49 % vindt een referendum de beste manier, 28 % wil dat dit via infomomenten en gemeentelijke debatten gebeurt en amper 27 % heeft voldoende vertrouwen in de huidige gemeenteraad.”

Evenwaardige partner

“Het is ook duidelijk dat het gros van de mensen voorstander is om met een gemeente samen te gaan en dat slechts een klein aantal voor een stad zou kiezen. Wanneer we de vraag bekijken met welke gemeente Pittem dan zou moeten een verbond sluiten (meerdere antwoorden waren mogelijk), blijkt dat Ardooie met 65 % de gedroomde huwelijkspartner is.”

“Dan volgen Meulebeke (45,6 %) en Wingene (40,6 %). Tielt sluit met 30,2 % de rij van de buurgemeenten, waarbij uit de enquête zelfs blijkt dat 53 % van de bevraagden absoluut niet met Tielt zou willen samensmelten.”

De inwoners willen duidelijk betrokken worden bij een eventuele fusie”

“Globaal gezien kunnen uit de enquête een aantal duidelijke conclusies getrokken worden. De rode draad is dat voor de mensen ‘gelijkwaardigheid’ heel belangrijk is. Enerzijds zijn velen zich ervan bewust dat het als kleine gemeente steeds moeilijker wordt om aan alle eisen te voldoen, maar anderzijds staat niemand te springen om op te gaan in een groter geheel waar je niet meer of veel minder gehoord zou worden.”

“Het gros van de mensen wil, als een fusie aangegaan wordt, dat we dit doen met een gemeente. De voornaamste motivering hiervoor is dat er bij het samengaan met een gemeente een beter evenwicht zou zijn binnen het partnerschap, zodat de één de ander niet kan ‘overheersen’ en dat Pittem dan meer zijn landelijk karakter kan blijven behouden.”

Openheid

“Vanuit NPE stellen wij ons alleszins tot doel volop de voor- en nadelen in kaart te brengen en niet zomaar aan te nemen dat een fusie alle problemen waar een lokaal bestuur mee worstelt, zou oplossen. Het is duidelijk dat de inwoners openheid en een open communicatie willen.”

“Wij gaan als partij zeker de nodige gesprekken voeren met potentiële partners, zodat we als ‘kleine’ gemeente niet tot een fusie gedwongen worden, zonder dat we de voorwaarden kunnen bepalen. Als onafhankelijke partij hebben wij de unieke positie dat we gesprekspartner kunnen zijn van alle besturen, welke partij of kleur daar ook aan de macht is.” (JG)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier