"Ik heb de functie zeer graag opgenomen", aldus Thijs D'Alleine, "maar het wordt te moeilijk om het te blijven combineren met mijn professionele bezigheden. Er kruipen heel wat uren voorbereiding in een gemeenteraadszitting en dan moet je keuzes maken en knopen doorhakken. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik altijd geprobeerd heb om mij als voorzitter neutraal en correct op te stellen, met...

"Ik heb de functie zeer graag opgenomen", aldus Thijs D'Alleine, "maar het wordt te moeilijk om het te blijven combineren met mijn professionele bezigheden. Er kruipen heel wat uren voorbereiding in een gemeenteraadszitting en dan moet je keuzes maken en knopen doorhakken. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik altijd geprobeerd heb om mij als voorzitter neutraal en correct op te stellen, met respect voor meerderheid en oppositie! Ik blijf raadslid en zal me zoals voorheen engageren voor de domeinen die mij sterk boeien." Thijs D'Alleine werd in 2013 verkozen op de lijst Inspraak. In 2018 volgde hij Jan Vandoolaeghe op als voorzitter van de gemeenteraad toen deze schepen werd na het vertrek van schepen Michiel Descheemaeker. Hij werd opnieuw verkozen voor het kartel #TEAM8980 en nam verder het voorzitterschap van de gemeenteraad op zich. Hij wordt opgevolgd, zoals bij het begin van de legislatuur vastgelegd, door Nele Dejonghe (#TEAM8980). Nele Dejonghe werd bij haar eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verkozen op lijst #TEAM8980. Ze volgt in de voetsporen van haar vader, Georges Dejonghe, die in het verleden schepen was in Zonnebeke. De nieuwe voorzitster (46) is gehuwd met Patrick Lenière en moeder van Anke en Maxim. Samen zijn ze zaakvoerder van NV Garage West Trucks in de Reutelhoekstraat 1 ter Geluveld."Het ontslag van Thijs D'Alleine kwam als een verrassing", licht Nele Dejonghe toe. "Ik heb een paar dagen bedenktijd gevraagd voor ik besliste. Gelukkig heb ik vaker met Thijs samengewerkt en ik mag ook altijd een beroep op hem doen. Ik kijk ernaar uit om de functie op te nemen. Het is mijn bedoeling om de raadszittingen, net als mijn voorganger, met respect voor alle partijen, in goede banen te leiden." Na een nieuwe algemeen directeur Alain Wyffels en een nieuwe directeur Financiën Wim Delameilleure, krijgt Zonnebeke met Nele Dejonghe nu ook een nieuwe voorzitter van de gemeenteraad. (NVZ)