Een belangrijke stap in dit dossier, maar toch zal het nog zowat twee jaar duren eer het nieuwe Dadipark een feit zal zijn. Het is ondertussen al bijna 15 maanden geleden dat de intenties voor het nieuwe Dadipark vol trots werden voorgesteld door drie partijen die elkaar gevonden hadden om eindelijk eens een structurele oplossing te bieden voor deze site, die ooit wij en zijd bekend was maar ten prooi viel aan verloedering. Een en ander is nu wel wat opgekuist, maar de site blijft toch een zwarte plek in het centrum van Dadizele.
...

Een belangrijke stap in dit dossier, maar toch zal het nog zowat twee jaar duren eer het nieuwe Dadipark een feit zal zijn. Het is ondertussen al bijna 15 maanden geleden dat de intenties voor het nieuwe Dadipark vol trots werden voorgesteld door drie partijen die elkaar gevonden hadden om eindelijk eens een structurele oplossing te bieden voor deze site, die ooit wij en zijd bekend was maar ten prooi viel aan verloedering. Een en ander is nu wel wat opgekuist, maar de site blijft toch een zwarte plek in het centrum van Dadizele.Deze drie partijen zijn vooreerst de eigenaar, de NV Dadipark vertegenwoordigd door Kris Carrein, waarmee meteen ook de link met Floralux duidelijk is, en verder de gemeente Moorslede en ook de provincie West-Vlaanderen. Die ziet in het project grote opportuniteiten voor openbare recreatie en vooral ook de waterbeheersing op de Heulebeek, die geregeld voor wateroverlast zorgt in het centrum van Dadizele.Gedeputeerden Francky De Block (SP.A) en Guido Decorte (CD&V) lichten samen met burgemeester Ward Vergote van Moorslede een en ander toe : "We spreken hier over een woonproject met maximaal 57 wooneenheden, gesitueerd in een groen park. Maar in dat park moet evenzeer ruimte en respect zijn voor recreatie door de vele bedevaarders of andere toeristen die Dadizele bezoeken. Voor de bedevaarders wordt voorzien in een groepsruimte, al moet nu nog nader uitgemaakt worden welke concrete vorm die zal aannemen." Het is ook de bedoeling dat er ook een aantal duidelijke herinneringspunten zijn aan het roemrijke verleden van Dadipark. Een derde belangrijk gegeven is dat er in het park een extra bufferingscapaciteit van 20.000 kubieke meter zal worden aangelegd voor de Heulebeek, die langs het domein loopt." Dit wordt niet meteen een nieuw bufferbekken, maar eerder een natuurlijk overstromingsgebied om pieken in het debiet van de Heulebeek op te vangen." Met die beek heeft de provincie ook nog andere intenties, want ze wil langs de oevers ervan een wandel- en fietsverbinding aanleggen.Voor het ontwerp van het nieuwe Dadipark werd via het provinciale orgaan WIN-vorm een wedstrijd uitgeschreven. Zes kandidaten meldden zich, waarvan er drie doorgingen naar de eindronde. De jury, met vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen en van WIN-vorm, duidde dus het Nederlandse consortium LINT Landscape Interventions & Ziegler Branderhorst Stedenbouw en Architectuur aan als de winnaars. Deze eensgezinde beslissing werd vandaag door de deputatie bekrachtigd. Eens hun masterplan goedgekeurd, kan de procedure voor de bestemmingswijziging van deze site starten, via een door de gemeente gelanceerd GRUP (Gemeentelijk Uitvoeringsplan).Alle studiekosten worden door de drie partners netjes gedeeld. Gedeputeerde Guido Decorte onderstreept ook nog eens het belang van de procedure via WIN-vorm. "Ze duurt misschien wel wat langer, maar ze biedt garanties voor een correct verloop en vooral ook voor kwaliteit in de ontwerpen."Burgemeester Ward Vergote (Visie) is tevreden dat zijn gemeentebestuur kan meehelpen aan een structurele oplossing voor een dossier dat al zovele problemen kende. "En dit is natuurlijk een fantastische opsteker voor het bedevaartsgebeuren in Dadizele en het hele toeristische gebeuren in onze gemeente". Ook op persoonlijk vlak is dit voor hem een belangrijk moment, want in 2005, hij was toen nog geen burgemeester, lag hij aan de basis van de actiegroep 'Red het Dadipark'. "Ik heb dan wel het Dadipark niet kunnen redden, binnen een paar jaar zullen we toch een mooie en interessante meerwaarde kunnen bieden aan een site die nu een kankerplek is. En ik ben persoonlijk vooral ook tevreden dat we bruggen hebben kunnen bouwen met de privé-partrner, ook al is die gelinkt aan een andere politieke strekking dan die van de meerderheid. Ik wil echt de burgemeester zijn van alle Moorsledenaren."