Kamer keurt nieuw pakket steunmaatregelen goed

© Getty Images
© Getty Images
Redactie KW

De plenaire vergadering van de Kamer heeft op 1 april een nieuw ondersteuningspakket in het kader van de coronacrisis goedgekeurd. Het gaat om de verlenging van een aantal gekende maatregelen en een aantal nieuwe initiatieven die de regering eerder al heeft aangekondigd.

Zo bepaalt het wetsontwerp dat verhuurders van handelspanden die vrijwillig de huur voor hun huurders kwijtschelden, een belastingvoordeel van 30 procent van de kwijtgescholden huur kunnen krijgen. Daarnaast wordt het btw-voorschot, dat in december betaald moet worden, afgeschaft, net als het voorschot op de bedrijfsvoorheffing dat op het einde van het jaar betaald moet worden.

De deadline voor de betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het sociaal statuut der zelfstandigen verschuift naar 31 december, in plaats van 30 juni.

Horeca

Voor de horeca komt er een vrijstelling van de bijdrage van het federaal voedselagentschap FAVV voor 2021. Die bijdrage is afhankelijk van de omvang en het aantal werknemers, maar kan oplopen tot meer dan 3.400 euro per jaar.

Sociale bijstand

Wie recht heeft op een sociale bijstandsuitkering krijgt nog tot en met juni van dit jaar een maandelijkse premie van 50 euro. Dat systeem verviel normaal gezien in maart. Tot slot wordt ook de steun voor de OCMW’s verlengd: de federale overheid betaalt vijftien procent meer terug van het bedrag dat de OCMW’s aan leefloon moeten betalen, en dat nog tot 30 juni.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.