Ze staat als eerste Vlaamse vrouw op de vierde effectieve plaats voor de lijst Faire plein Nette, en dat verwijst naar Front National. "Politiek is keuzes maken", aldus Nancy Six. "Zo heb ik vorig jaar mijn 8-jarig voorzitterschap en alle andere bestuursfuncties, met uitzondering van mijn man...