"Facebook is op dit moment de enige van alle sociale mediakanalen waarvan een dwarsdoorsnee van de bevolking gebruikmaakt", zegt Nadja Desmet. "Met zoveel actieve gebruikers heeft het ook het karakter van een grote visvijver. Met een uitgekiende weging op demografische kenmerken komen we tot representatieve uitkomsten." Volgens het Sociale Media Buro is een flitspeiling heel interessant om een concreet onderwerp te bevragen. "Wat denkt de bevolking over specifieke problemen, aspecten of dilemma's? Wil ...

"Facebook is op dit moment de enige van alle sociale mediakanalen waarvan een dwarsdoorsnee van de bevolking gebruikmaakt", zegt Nadja Desmet. "Met zoveel actieve gebruikers heeft het ook het karakter van een grote visvijver. Met een uitgekiende weging op demografische kenmerken komen we tot representatieve uitkomsten." Volgens het Sociale Media Buro is een flitspeiling heel interessant om een concreet onderwerp te bevragen. "Wat denkt de bevolking over specifieke problemen, aspecten of dilemma's? Wil je weten wat er leeft onder de bevolking? Dan kan je best alle segmenten van de bevolking bevragen. Dan kan het best via een flitspeiling op Facebook."Facebook wordt alsmaar meer ingezet. "We zullen ook in enkele gemeenten het einde van 'Plakkategem' zien, het nieuwe campagne voeren voor lokale politici is op Facebook. Zeker lokale gemeenteraadsverkiezingen zijn veeleer persoons- dan partijgebonden", vervolgt Nadja Desmet. "Om stemmen te krijgen moet je als lokaal politicus vooral relevant zijn. Inwoners hebben nu eenmaal geen enkel idee wat er vaak in gemeenteraden of in commissies gebeurt. Ook andere inspanningen blijven onder de radar. Maar wanneer ga je voor iemand stemmen? Pas als je vindt dat de persoon relevant is. Als je iemand ziet die zich inspant voor jou en de samenleving. Iemand die zijn tanden in dossiers zet, die jij belangrijk vindt."Volgens Nadja Desmet kan je er online voor zorgen dat meer mensen je leren kennen. "In de krant of op tv komen toch alleen maar de kopstukken en de uitvoerende politici aan bod. Te weinig de anderen. Als je online actief bent, dan zullen die beelden voor mijn ogen flitsen als ik in het stemhokje sta. Een allround beeld van een politicus, dat interesseert mij."Het Sociale Media Buro geeft intussen cursussen voor politici. Dat doet Nadja Desmet samen met Reinout Van Zandycke van het Roeselaars communicatiebureau Exposure. "Zeker voor nieuwe kandidaten is Facebook een must. Dat kanaal niet gebruiken zou knettergek zijn. Het is niet gemakkelijk, maar lokale politici moeten durven om ook eens de partijpagina los te laten en individueel met een online campagne te beginnen."Zomaar iets posten, heeft weinig zin. "Er moet een visie, een engagement achter zitten. Het gaat niet alleen om louter informeren, mensen moeten ook online overtuigd worden. Er moet een verhaal achter zitten. Ook de emotie speelt een rol. Uiteraard moet alles passen in de partijpolitiek. Laat als politicus zien dat je ook een mens bent", besluit Nadja Desmet. Info: socialemediaburo.be