Tijdens die raadszitting werd het contract met 18 jaar verlengd. "Tot twee maal toe heeft de burgemeester tijdens de bewuste gemeenteraad bevestigend geantwoord op de vraag of er een analyse gemaakt werd waarbij de kostprijs van MIROM vergeleken werd met andere intercommunales en privébedrijven. Dit bleek nadien een flagrante leugen te zijn. De gemeente had dergelijke analyse niet uitgevoerd. Zij had dergelijke analyse evenmin op...

Tijdens die raadszitting werd het contract met 18 jaar verlengd. "Tot twee maal toe heeft de burgemeester tijdens de bewuste gemeenteraad bevestigend geantwoord op de vraag of er een analyse gemaakt werd waarbij de kostprijs van MIROM vergeleken werd met andere intercommunales en privébedrijven. Dit bleek nadien een flagrante leugen te zijn. De gemeente had dergelijke analyse niet uitgevoerd. Zij had dergelijke analyse evenmin opgevraagd en als kers op de taart bleek de MIROM zelf dergelijke analyse nooit uitgevoerd te hebben", aldus N-VA."Door het krijgen van verkeerde informatie werd de mogelijkheid ontnomen om een uitstel te verlenen teneinde door de nodige vergelijking een gefundeerde en doordachte keuze te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat raadsleden van de meerderheid zich hier evenzeer bij aangesloten zouden hebben en het zelf ook niet appreciëren te moeten stemmen, zoals nu blijkt, op basis van leugens. Dat deze oefening wel degelijk relevant is, blijkt al uit de realiteit. Er kan verwezen worden naar de prijsstijging die de MIROM wenst door te voeren", aldus fractieleider Koen Descheemaeker.De gouverneur stelde in zijn beslissing dat er geen wettelijke verplichting is om een prijsonderzoek te voeren en er daarom geen onwettigheid is. "Het feit dat de burgemeester liegt voor de gemeenteraad blijkt voor de gouverneur geen probleem te zijn", aldus N-VA. "De gouverneur beweert zelfs dat de meerderheidsleden hun stemgedrag toch niet gewijzigd zouden hebben. Zo beweert hij eigenlijk, dat leden van de meerderheid niet meer zijn dan kuddeschapen die blindelings alles moeten slikken wat het college dicteert. Omdat wij menen dat het wel de taak is van een gemeente om zorgvuldig te werk gaan alvorens zij een gemeente voor 18 jaar bindt zonder enig prijsonderzoek en omdat wij menen dat een burgemeester niet mag liegen voor een gemeenteraad, stappen wij dan ook tegen deze beslissing naar de Raad van State."Burgemeester Sioen bevestigt wat hij al eerder beweerde."Als meerderheid hebben we die beslissing genomen omdat we van oordeel zijn dat het de beste is. Ik heb niet formeel prijzen opgevraagd maar informeel wel vergeleken."(NVZ)