Op de agenda staan de aanduiding van een notaris en een minimumverkoopprijs. "Dit is de teloorgang van de dorpskern van Beselare", stelt fractieleider Koen Descheemaeker. "We willen dit punt laten uitstellen."
...

Op de agenda staan de aanduiding van een notaris en een minimumverkoopprijs. "Dit is de teloorgang van de dorpskern van Beselare", stelt fractieleider Koen Descheemaeker. "We willen dit punt laten uitstellen.""Met deze openbare verkoop zullen bouwpromotoren immers overgaan tot de afbraak, ook van de oude pastorie, en overal appartementen realiseren. Binnen het bestaande RUP is er niets wat hen verbiedt om 3 verdiepingen hoog te bouwen en een plat dak te voorzien. Dat gaat ten koste van de ziel en de functie van een warme dorpskern.""In samenwerking met een master in de stedenbouw en ruimtelijke planning werd een globale visie over het dorpsplein uitgewerkt en we zijn ervan overtuigd dat dit plan de gemeente Beselare enorm kan opwaarderen. Door de gehele zone vanaf de kerk tot en met de Warden Oomlaan als een groene zone met park te realiseren zal het gemeenteplein zijn functie van ontmoetingsplaats terugwinnen. Dit plan kan ervoor zorgen dat extra horeca of andere winkels aangetrokken worden De ligging aan een park en plein wordt immers superaantrekkelijk. Dit plan is een voorzet en dient verder door een gespecialiseerd bureau uitgewerkt te worden." De partij wil ook de bouwvoorwaarden verscherpen. "Door het beperken van de hoogte en door de verplichting van een hellend dak wordt de eenheid van bebouwing behouden en blijft het dorpsgevoel aanwezig. Door de nieuwe inplanting van het café aan het park en plein wordt het park tot aan de kerk doorgetrokken. Ook de kinderopvang en de lagere school kunnen gebruik maken van het park. In samenwerking met de hogere overheid kunnen verkeersremmende maatregelen worden gerealiseerd", aldus raadslid Lieselot Wydooghe. (NVZ)