N-VA wil andere locatie voor moskee in Harelbeke

“We willen niet dat het nieuwe gebedshuis komt in een drukke woonwijk”, aldus N-VA West-Vlaanderen. Het is aan de deputatie om een vergunning af te leveren.

De moskee zou komen in de vrije ruimte achter de vrachtwagen. (Foto LO)

“Bij de deputatie ligt het vergunningsdossier voor van de de bouw van een gebedshuis in Harelbeke”, zegt het Deerlijkse provincieraadslid Sophie Mespreuve. “Er liggen een aantal bezwaarschriften voor en wij hebben ook vragen over de locatie. De bouwaanvraag tot het bouwen van een ontmoetingsruimte en gebedsruimte na het slopen van de bestaande bebouwing in de Tramstraat roept vragen op bij de buurtbewoners. Dit heeft geleid tot 24 bezwaarschriften en 3 petities. De nieuwbouw heeft een capaciteit van 203 personen maar er worden slechts 18 parkeerplaatsen voorzien op eigen terrein.”

Andere locatie?

“Er kan niet worden ontkend dat de aanvraag heel wat dynamiek met zich zal meebrengen”, gaat het provincieraadslid verder. “Het project zal immers dienst doen als gebedshuis, ontmoetingsplaats, leslokaal en plaats voor huiswerkbegeleiding. Ten slotte vreest de buurt nog voor meer geluidsoverlast. We benadrukken dat we absoluut niet tegen een gebedshuis zijn: iedere godsdienst moet zijn geloof kunnen belijden. Enkel de locatie doet de wenkbrauwen fronsen bij ons. We vragen dan ook aan de deputatie dat ze de vergunning niet aflevert en er een nieuwe locatie voor de inplanting van het gebedshuis wordt gezocht.”

De deputatie zou donderdag een beslissing nemen in het dossier.

(LO – foto LO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.