N-VA Wevelgem erg kritisch voor subsidie aan Gent-Wevelgem

De oppostie was behoorlijk kritisch bij de beoordeling van het meerjarenplan tijdens de gemeenteraad. Groen mist duidelijke engagementen in het plan, N-VA bekritiseerde vooral het verdubbelen van de steun aan Gent-Wevelgem. Burgemeester Seynhaeve was voor hen de kop van jut wat tot een geanimeerde discussie leidde.

Het bestuur stelde vrijdagmorgen haar ontwerp van het meerjarenplan voor aan de pers. Vrijdagavond was het aan de oppositie om het plan te beoordelen. Dat deden grootste oppositiepartijen N-VA en Groen opvallend kritisch. Dat vond toch burgemeester Seynhaeve (CD&V) die hen erop wees dat alle politieke partijen voordien betrokken werden bij de voorbereiding van het plan. En dat de meesten ook vertegenwoordigd waren op de acht voorbereidende commissievergaderingen.

Samen op de fiets

“Wij vinden vooral veel mooie woorden en goede intenties terug maar weinig concrete engagementen“, vond Groen-fractievoorzitter Carlo De Winter. “Er wordt bijvoorbeeld gesproken over extra bebossing, maar we lezen nergens hoeveel bos er de komende zes jaar moet bij komen.” Groen was wel tevreden dat hun idee van een fietsbrug tussen Gullegem en Wevelgem door het bestuur werd overgenomen. “Maar op de as Wevelgem-Moorsele lezen we enkel dat er een fietsveilige verbinding moet komen. Graag ook hier een keuze: wordt de verbinding langs de Moorselestraat – Vrijstraat geknipt? Of komt er vrijliggend fietspad langs deze route?”

“Er staan veel goede bedoelingen in”, besloot raadslid De Winter, maar we missen de pit, het pikante in dit meerjarenplan.” Waarop hij het bestuur een flesje tabasco aanbod. “Wij willen ook niet onmiddellijk mee op de bagagedrager van jullie fiets”, repliceerde hij op de beeldspraak die het bestuur als rode draad gebruikte bij de voorstelling van het meerjarenplan. Toen hij echter het liedje “Bagagedrager” van Gers Pardoel wilde laten afspelen, greep voorzitter Jo Libeer in. “De gemeenteraad is niet de plaats om een show op te voeren en muziek te laten spelen.”

Doordeweekse onderhoudsploeg

N-VA had net daarvoor het bestuur een 5 op 10 gegeven voor dit plan. Fractievoorzitter Filip Daem van N-VA had na het lezen van het meerjarenplan een ‘déjà-lu’-gevoel. “Zeer veel van wat er in het nieuwe meerjarenplan staat, hebben wij hier de voorbije jaren ook al geserveerd gekregen”, vond hij. “Het bestuur mist ambitie. Er staan vooral veel intenties in, maar weinig concrete plannen. De doelstellingen die jullie vooropstellen, kunnen perfect gelden voor alle 300 gemeenten in Vlaanderen. En op die manier zit er natuurlijk altijd voor elk wat wils in. Jullie houden enkel in stand wat Wevelgem momenteel te bieden heeft, en bijgevolg zijn jullie niet meer dan een doordeweekse onderhoudsploeg.”

“We mogen trots zijn, wat we al tientallen jaren doen, wordt door jullie blijkbaar niet geapprecieerd”, reageerde burgemeester Seynhaeve (CD&V). “Toch is het een positief verhaal, de keuzes die in het verleden gemaakt werden, hebben naar een schitterende toekomst geleid. Als ik zie hoe men elders moet besparen of proberen rond te komen om toch hun doestelling te halen. Wij zitten in een veel comfortabelere situatie. Wij hoeven onze gemeentebelastingen niet te verhogen zoals het elders in de regio wel gebeurt. U verwijt ons een gebrek aan ambitie, dit plan bevat 95 miljoen euro investeringen! Het lijstje dat we hier vanavond voorleggen, is niet min.”

Gent-Wevelgem hitst de gemoederen op

Het debat werd iets geanimeerder toen de nieuwe subsidieregeling voor de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem ter sprake kwam. Die worden verdubbeld, van 150.000 euro naar 300.000 euro per jaar. Henk Louf (N-VA) vond dit te veel geld. “Dit betekent tien euro per inwoner per jaar”, rekende hij snel uit. “Waar gaat dat geld naartoe? Wat krijgen we daarvoor terug? In de nieuwe overeenkomst krijgt het bestuur in ruil 45.000 euro aan vippakketten. Wat doet Wevelgem daarmee? Wij willen transparantie rond dit akkoord. Bovendien vinden we dat de overeenkomst niet goed onderhandeld werd, zomaar ineens een verdubbeling. Wat is een plaats op het podium waard, burgemeester?”, verwees raadslid Louf naar de jaarlijkse bloemenuitreiking aan de winnaars van de wedstrijd.

Hiermee viel hij rechtstreeks burgemeester Seynhaeve aan, wat die maar matig kon appreciëren. “Om te beginnen krijgen wij geen 45.000 euro vippakketten, wel 22.500 euro, u dient uw dossiers grondiger te lezen”, antwoordde die.

“Ofwel zijn we trots op onze wielerwedstrijd die een rijke traditie heeft en doen we er veel voor. Niet alles, wel veel. In de jaren ’90 was de wedstrijd op sterven na dood. De gemeente heeft toen de koers proberen mee in leven te houden. Met succes, Gent-Wevelgem is nu wereldwijd een wielerwedstrijd van het allerhoogste niveau, net onder de Ronde van Vlaanderen. Wat is zoiets waard? Dat is moeilijk te zeggen. Waregem betaalt 200.000 euro voor ‘Dwars door Vlaanderen’ die verreden wordt op een woensdag en waar Waregem niet eens in vernoemd wordt. Antwerpen betaalt 400.000 euro voor de start van de Ronde. Wij merken dat de hele gemeente betrokken is bij Gent-Wevelgem. 300.000 euro is veel geld, dat klopt. Dus moet er een systeem van transparantie ingesteld worden. En dat is gebeurd. Iedereen mag een commissie ad hoc bijeenroepen om door de cijfers te gaan. We hopen dat jullie onze besluiten de komende zes jaar met een kritische geest bekijken. En jullie hopelijk niet toespitsen op een punt of een persoon.”

N-VA Wevelgem erg kritisch voor subsidie aan Gent-Wevelgem

En oh ja, er waren nog zo’n 50 andere agendapunten. Zo koopt de gemeente het huis in de Hoogstraat 12 aan waar een nieuwe sporthal zal gebouwd worden, ter vervanging van de huidige aan het zwembad. En schepen van Financiën Lobke Maes (CD&V) legde een gezond financieel plan voor, de gemeentebelastingen gaan niet omhoog, Gullegem krijgt een nieuw cultureel centrum en een opfrissing van de kern en Moorsele een halve nieuwe sporthal. Alle details kan je lezen in het beleidsplan op https://www.wevelgem.be/meerjarenplan2020-2025.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.