De partij geeft in een persbericht meer tekst en uitleg. "We wilden als partij het meerjarenplan niet volledig afkeuren, want we moeten toegeven dat er ook goede zaken in staan. Maar we konden ons ook niet scharen achter de goedkeuring ervan. We stellen ons vragen bij de vele onderzoeken die gepland zijn. Onderzoeken om te onderzoeken kost niet alleen verloren tijd maar ook extra geld voor de burge...

De partij geeft in een persbericht meer tekst en uitleg. "We wilden als partij het meerjarenplan niet volledig afkeuren, want we moeten toegeven dat er ook goede zaken in staan. Maar we konden ons ook niet scharen achter de goedkeuring ervan. We stellen ons vragen bij de vele onderzoeken die gepland zijn. Onderzoeken om te onderzoeken kost niet alleen verloren tijd maar ook extra geld voor de burger. We vinden dat het belastinggeld van de Wervikse burger veel beter benut kan worden.""Er ontbreken ook nog heel wat belangrijke zaken in het meerjarenplan, zoals ondersteuning van de lokale handelaars, initiatieven voor de jeugd, dierenwelzijn, cultuur... Een groot gemis is ook het onderdeel rond veiligheid. Onze burgers voelen zich niet meer veilig in de stad. Te vaak worden we geconfronteerd met vandalisme en diefstallen. We begrijpen dan ook niet dat veiligheid geen prioriteit is in het meerjarenplan.""En dan zijn er nog de belangrijke panden die men van plan is te verkopen in Geluwe. Voor het gemeentehuis blijven we aandringen om het bewaren van de gevel. Geluwe heeft een prachtig dorpszicht dat zeker bewaard moet worden!! "Met N-VA zullen we er zeker over waken dat deze voorwaarden opgenomen worden in de verkoopakte", zegt Belinda Beauprez. We vinden het ook eigenaardig dat in het meerjarenplan de jongensschool voor een habbecrats aan een al gekende investeerder zal verkocht worden. Het pand dat geschat werd op 1 000 000 euro zou nu verkocht worden voor een veel lagere prijs, nl 500 000 euro. Kan dit allemaal zomaar?""En wat met de verplaatsingsproblemen?", staat er voorts te lezen in het persbericht. "Er wordt niks gedaan aan het feit dat de burgers zich zelfs niet vlot van de ene deelgemeente naar de andere kunnen verplaatsen. Er wordt niks gerept over de aanpak van voet- en fietspaden. Wij vinden het meerjarenplan veel te vaag, te weinig concreet en ook te duur ten koste van onze burgers. Om deze redenen konden we dus het meerjarenplan niet goedkeuren", zo luidt het.