N-VA Torhout niet in beroep na verworpen klacht tegen CD&V

Koen Sap (N-VA): niet in beroep tegen het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. © Foto JS
Johan Sabbe

De plooien tussen de Torhoutse partijen CD&V en N-VA lijken gladgestreken te zijn na de door de Raad voor Verkiezingsbetwistingen verworpen klacht over de verkiezingsuitgaven van de christendemocraten. Koen Sap en zijn partij N-VA gaan niet in beroep tegen het arrest.

Het rechtscollege moest oordelen of de Torhoutse CD&V in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen de toegestane limieten voor de verkiezingsuitgaven overschreden had, zoals aangeklaagd door de N-VA’er, die straks gemeenteraadslid wordt. De rechters spraken CD&V over de hele lijn vrij en daar legt Koen Sap zich nu bij neer.

Constructief gesprek gehad met CD&V

“Eerst overwoog ik om beroep tegen de uitspraak aan te tekenen bij de Raad van State”, aldus de N-VA’er. “En eventueel zelfs om klacht in te dienen bij de Procureur des Konings. Maar dat zal ik niet doen. We zullen deze bladzijde maar omslaan om straks vanuit de oppositie bij te dragen aan een goed en eerlijk bestuur van onze stad.”

N-VA-voorzitter Eva Maes bevestigt dat de zaak van de baan is. “We hebben in een constructief gesprek met een CD&V-delegatie onze beweegredenen tot het indienen van de klacht kunnen toelichten. Met het oog op de toekomst willen we ons als oppositie positief opstellen en dus gaan we niet in beroep tegen het arrest. We kijken nu uit naar de installatie van de gemeenteraad. Onze ploeg staat klaar om stevig en onderbouwd oppositie te voeren ten bate van de bevolking.”

Installatievergadering wellicht eind januari

Nu CD&V vrijuit gaat en N-VA geen beroep aantekent, wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen geldig verklaard. Tot zolang was de installatie van de nieuwe gemeenteraad niet mogelijk. Die bijeenkomst was oorspronkelijk vorige week woensdag voorzien, maar werd vanzelfsprekend uitgesteld. Rekening houdend met de te respecteren termijnen zal de installatie wellicht pas eind van de maand plaatshebben, vermoedelijk op maandag 28 januari.

Koen Sap had zijn pijlen gericht op de naar zijn mening overschreden verkiezingsuitgaven door CD&V. En op schepen en OCMW-voorzitter Joost Cuvelier, die zes promotiefilmpjes op Facebook had gepost en daarvan geen cent als verkiezingsuitgave had aangegeven. Volgens CD&V hebben die filmpjes niets gekost, aangezien ze door de zoon van Joost waren gemaakt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.